Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas
Strateginis veiklos planas 2023-2027 metams 2023-01-12 16:20:06 237.6 KB
Strateginis veiklos planas 2020-2022 metams 2023-01-12 16:20:06 8.47 MB
Strateginis veiklos planas 2017 - 2019 metams 2023-01-12 16:20:06 290.22 KB
Metinis veiklos planas
2024-ųjų metų veiklos planas 2024-01-29 11:27:35 564.19 KB
Metų veiklos planas 2023 m. 2024-01-29 11:27:35 346.7 KB
Metų veiklos planas 2022 m. 2024-01-29 11:27:35 544.23 KB
Metų veiklos planas 2021 m. 2024-01-29 11:27:35 545.4 KB
Metų veiklos planas 2020 m. 2024-01-29 11:27:35 369.18 KB
Ugdymo planai
Ugdymo planas 2023–2024 m. m. 2024-01-26 20:38:03 291.86 KB
Ugdymo planas 2022–2023 m. m. 2023-09-07 10:51:27 368.68 KB
Ugdymo planas 2021–2022 m.m. 2023-09-07 10:51:27 355.27 KB
Ugdymo planas 2020–2021 m. m. 2023-09-07 10:51:27 341.01 KB
Ugdymo planas 2019–2020 m. m. 2023-09-07 10:51:27 328.04 KB
Veiklos ataskaitos
Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centro 2023 metų veiklos ataskaita 2024-02-08 10:25:40 124.14 KB
Direktoriaus 2023 m. veiklos ataskaita 2024-03-08 13:46:27 2.38 MB
2023-ųjų metų veiklos plano vykdymo ataskaita 2024-02-08 10:25:40 360.43 KB
Direktoriaus 2022 m. veiklos ataskaita 2024-02-08 10:25:40 4.93 MB
2022-ųjų metų veiklos plano vykdymo ataskaita 2024-02-08 10:25:40 336.56 KB
Metų veiklos ataskaita už 2021 m. 2024-02-08 10:25:40 572.01 KB
Mėnesio veiklos planai
2024 m.
Kovo mėnesio veiklos planas 2024-03-05 15:20:59 0.99 MB
Vasario mėnesio veiklos planas 2024-03-05 15:20:59 787.63 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2024-03-05 15:20:59 466.5 KB
2023 m.
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-12-12 11:47:13 819.63 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-12-12 11:47:13 675.06 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2023-12-12 11:47:13 595.06 KB
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-12-12 11:47:13 482.5 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2023-12-12 11:47:13 755.07 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2023-12-12 11:47:13 659.07 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2023-12-12 11:47:13 691.63 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2023-12-12 11:47:13 723.07 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2023-12-12 11:47:13 498.5 KB
2022 m.
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2022-12-12 09:40:13 1.87 MB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2022-12-12 09:40:13 1.64 MB
Spalio mėnesio veiklos planas 2022-12-12 09:40:13 1.42 MB
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2022-12-12 09:40:13 749.8 KB
Birželio mėnesio veiklos planas 2022-12-12 09:40:13 3.86 MB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2022-12-12 09:40:13 4.53 MB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2022-12-12 09:40:13 1.36 MB
Kovo mėnesio veiklos planas 2022-12-12 09:40:13 3.94 MB
Vasario mėnesio veiklos planas 2022-12-12 09:40:13 252.86 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2022-12-12 09:40:13 2.28 MB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centro nuostatai 2023-09-06 17:04:35 125.32 KB
Tvarkos
Švietimo pagalbos ir konsultavimo tvarkos aprašas 2023-02-21 10:23:25 302.51 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo tvarkos aprašas 2023-02-21 10:23:25 298.64 KB
Mokinių Centro lankomumo užtikrinimo, apskaitos ir Centro nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023-09-18 09:07:28 836.2 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2023-02-21 10:23:25 221.91 KB
Mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašas 2023-02-21 10:23:25 218.31 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2023-02-21 10:23:25 233.02 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo, išdavimo tvarka 2023-02-21 10:23:25 299.41 KB
Priėmimo į bendrabutį tvarkos aprašas 2024-01-25 14:24:00 199.89 KB
Dėl švietimo įstaigų patalpų nuomos kainų, specialiojo ugdymo centro transporto paslaugos teikimo užmiestyje įkainio patvirtinimo ir maksimalaus atstumo nustatymo 2023-02-21 10:23:25 40.5 KB
Mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašas 383.21 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2024-01-25 14:32:09 383.23 KB
Taisyklės
Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centro mokinių elgesio taisyklės 2023-02-08 08:58:09 316.87 KB
Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centro asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-11-30 11:02:13 464.61 KB
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2021-12-13 19:09:22 281.28 KB
Darbo tvarkos taisyklės 183.9 KB
Etikos kodeksas 2024-01-09 14:09:19 223.27 KB
Priėmimas į Ugdymo centrą
Mokinių priėmimo į Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centrą tvarkos aprašas 2023-10-19 14:10:13 493.46 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
1-4 specialiųjų klasių pamokų tvarkaraštis 128.79 KB
5-10 specialiųjų klasių pamokų tvarkaraštis 2023-09-18 09:04:17 1.45 MB
3-10 lavinamųjų klasių pamokų tvarkaraštis 224.79 KB
I-III socialinių įgūdžių ugdymo klasių pamokų tvarkaraštis 2024-01-09 10:02:28 160.79 KB
Veiklos kokybės įsivertinimas Atnaujinta Dydis
Veiklos kokybės įsivertinimas 2023 m.
2023 m. rezultatai 2024-03-04 15:44:43 200.98 KB
Veiksmų planas 2023 m. 2024-03-04 15:44:43 115.92 KB
Veiklos kokybės įsivertinimas 2022 m.
„Plačiojo“ įsivertinimo rezultatai 2023-01-18 11:32:21 77.75 KB
Veiksmų planas 2022 m. 2023-01-18 11:32:21 373.36 KB
Veiklos kokybės įsivertinimas 2021 m.
Veiksmų planas 2021 metams 382.79 KB
Vertinama sritis, rodikliai, šaltiniai, iliustracijos 208.8 KB
Tėvų apklausos „Pagalba mokiniui“ rezultatai 404.07 KB
2021 m. centro veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai 531.35 KB
Veiklos kokybės įsivertinimas 2020 m.
Veiksmų planas 371.94 KB
Mokinių savijauta 521.8 KB
Mokinių apklausos NŠA 2020 ataskaita 379.05 KB
Tėvų, globėjų apklausos NŠA 2020 ataskaita 373.87 KB
Mokytojų apklausos NŠA 2020 ataskaita 368.62 KB
Veiksmų planas, atsižvelgiant į rekomendacijas 202.11 KB
Veiklos kokybės įsivertinimas 2019 m.
Apklausos apie vidinį centro bendradarbiavimą ataskaita 542.36 KB
Veiksmų planas bendradarbiavimui tobulinti 196.26 KB
Tėvų, globėjų apklausos NŠA 2019 ataskaita 336.06 KB
Mokinių apklausos NŠA 2019 ataskaita 2022-01-19 14:48:58 339.08 KB
Veiklos kokybės įsivertinimas 2018 m.
Informacija apie įsivertinimą 119.1 KB
Plačiojo įsivertinimo ataskaita 448.97 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinės būklės ataskaita 141.37 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 141.27 KB
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 160.91 KB
2023 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinės būklės ataskaita 173.17 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 140.85 KB
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 161.08 KB
2023 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinės būklės ataskaita 176.74 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 146.9 KB
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 162.59 KB
2023 metų finansinių ataskaitų rinkinys
2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-21 21:47:01 0.96 MB
2022 m.
2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-02 12:58:50 686.59 KB
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis 2023-10-02 12:58:50 405.53 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis 2023-10-02 12:58:50 176.01 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis 2023-10-02 12:58:50 238.48 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis 2023-10-02 12:58:50 203.05 KB
2021 m.
2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2022-05-09 15:34:11 387.68 KB
2021 m. birželio 30 d. finansinė ataskaita 2022-05-09 15:34:11 226.7 KB
2021 m. 03 mėn. finansinės būklės ataskaita 2022-05-09 15:34:11 262.45 KB
2020 m.
2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-11-30 10:48:11 252.94 KB
2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-11-30 10:48:23 299.14 KB
2019 m.
2019 m. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2021-11-30 10:48:33 399.92 KB
2019 m. aiškinamasis raštas 2021-11-30 10:48:50 485.99 KB
2019 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-11-30 10:49:01 256.71 KB
2019 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-11-30 10:49:29 299.32 KB
2019 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-11-30 10:49:43 189.91 KB
2019 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-11-30 10:53:41 206.19 KB
2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-11-30 10:53:25 255.51 KB
2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-11-30 10:53:11 299.49 KB
Biudžeto ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaita 2024-03-21 21:49:36 144.46 KB
2023 m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaita 2024-03-21 21:49:36 145.51 KB
2023 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaita 2024-03-21 21:49:36 144.78 KB
2023 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaita 2024-03-21 21:49:36 139.43 KB
2022 m.
2022 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaita 2023-10-02 13:13:25 143.1 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2023-10-02 13:13:25 144.17 KB
2022 m. birželio 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-10-02 13:13:25 221.37 KB
2022 m. kovo 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-10-02 13:13:25 200.9 KB
2021 m.
2021 m. gruodžio 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-10-02 13:11:44 290.01 KB
2021 m. kovo 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-10-02 13:11:51 227.77 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų taisyklės 147.03 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo veiklos 2023-2024 m. m. 1.07 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarka 2023-10-31 12:59:19 213.62 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
2020 - 2022 metų ekstremaliųjų situacijų prevencinių priemonių planas 2021-12-20 18:14:40 220.5 KB
2020 - 2022 metų ekstremaliųjų situacijų prevencinių priemonių planas 2021-12-20 18:14:47 31.24 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Mokinių maitininimo organizavimo tvarkos aprašas 2023-04-05 14:42:20 607.75 KB
Mokinių maitinimo organizatorius ir maisto tiekėjai 2024-01-17 14:23:17 388.6 KB
Valgiaraštis 2023-03-27 15:48:37 16.04 MB
Maitinimo grafikas 373.61 KB
Priemonės Atnaujinta Dydis
2023 m. įsigytos priemonės (1) 2024-03-14 15:06:44 214.27 KB
2023 m. įsigytos priemonės (2) 2024-03-14 15:06:44 233.31 KB
Specialiosios mokymo priemonės 2024-03-14 15:06:44 2.6 MB
Logopedinės mokymo priemonės 2024-03-14 15:06:44 973.1 KB
Pedagogų parengtos priemonės 2024-03-14 15:06:44 943.08 KB
Psichologinės priemonės ir terapiniai žaidimai 2024-03-14 15:06:44 61.5 KB
Psichologinės priemonės ir terapiniai žaidimai (2) 2024-03-14 15:06:44 236.33 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo, išdavimo tvarka 2023-02-21 10:23:25 299.41 KB
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2021-12-13 19:09:22 281.28 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 321.75 KB
Susitarimas dėl konfidencialios informacijos saugojimo 212.78 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 301.45 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 318.74 KB
Erasmus+ projektas „Klausyk, Analizuok, Veik“ Atnaujinta Dydis
Apie projektą 281.2 KB
Projekto mokymai 356.25 KB
Projekto mokymų medžiaga. 3A metodas. 3.07 MB
Projekto mokymų medžiaga. Socializacijos ugdymas. 2.62 MB
Projekto mokymų medžiaga. Komunikacijos metodai. 1.54 MB
Teisinė informacija Atnaujinta Dydis
Dėl STT tikrinamų pareigybių sąrašo 2023-02-07 11:25:42 97.35 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Nemokama ir konfidenciali pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų 2024-04-08 13:32:54 5.52 MB
Įstaigų, kurioms suteikta teisė teikti akredituotą pagalbą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims, sąrašas 2024-04-08 13:35:07 415.33 KB