Ugdymo proceso organizavimas

 • Ugdymas organizuojamas taikant inovatyvius mokymo metodus, naudojant šiuolaikines technologijas.
 • Ugdymo proceso metu sudaromos galimybės mokinių pažinimui ir adaptacijai, tarpusavio pasitikėjimo stiprinimui, ugdymo turinio individualizavimui ir diferencijavimui, vertinimui ir įsivertinimui, mokinių mokymosi motyvacijai, mokėjimui mokytis, socialinių įgūdžių lavinimui.
 • Centras aprūpintas kompensacine technika ir techninėmis pagalbos priemonėmis, edukacinė aplinka visiškai pritaikyta kompleksinę negalią turintiems mokiniams.

2023–2024 m. m.

Mokiniams skiriamos atostogos:

 

Prasideda

Baigiasi

Ruduo

2023-10-30

2023-11-03

Žiemos (Kalėdų)

2023-12-27

2024-01-05

Žiemos

2024-02-19

2024-02-23

Pavasario (Velykų)

2024-04-02

2024-04-05

Vasaros atostogos

1–4 kl. 2024-06-12 

5–10 kl., I–III soc. įgūdžių kl. 2024-06-27 

2024-08-31

Ugdymo proceso trukmė ugdymo dienomis

175 (1–16 val.)

185 (5–10 kl., I–III soc. įgūdžių kl.)

 

 

Pusmečių trukmė

1-asis 2023-09-01–2024-01-31

2-asis:

1–4 kl. 2024-02-01–2024-06-11

5–10 kl., I–III soc. įgūdžių kl. 2024-02-01–2024-06-26

Atnaujinta: 2024-04-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pirmų klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.10 - 8.45
 • 2. 9.05 - 9.40
 • 3. 10.00 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.30
 • 5. 12.15 - 12.50
Kitų klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 - 08.55
 • 2. 09.05 - 09.50
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00