Neformalusis švietimas

Neformalus švietimas

Neformaliojo švietimo veikla skirta tobulinti mokinių dorinius visuomeninio elgesio, darbinius įgūdžius bei įpročius, formuoti pažintinius interesus, puoselėti tautines tradicijas, ugdyti kūrybinius ir organizacinius gebėjimus, tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui atsiskleisti, atrasti savo talentus, išbandyti save, skatinti atvirumą ir iniciatyvą, sąmoningumą ir savarankiškumą, padėti asmeniui suprasti kintančią aplinką ir formuotis pasaulėžiūrą.

Veiklos programos suderintos  su centro ugdymo turiniu, kad mokiniai deramai, tęstinumo principu, pereitų į ugdymą popamokinėje veikloje.

Ši veikla mokiniams nėra privaloma ir laisvai pasirenkama.

Neformaliojo švietimo tikslai

 • Kurti tinkamą aplinką, padedančią mokiniams adaptuotis visuomenėje, skatinti ugdytinių kūrybiškumą, meninę saviraišką, stiprinant bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
 • Ugdyti asmens gebėjimą idėjas derinti su žiniomis bei įgūdžiais ir paversti tai kūrybiškais veiksmais nuolat kintančioje aplinkoje.
 • Prisidėti prie švietimo tikslų įgyvendinimo ir didinti visaverčio ugdymo prieinamumą kuo didesniam ugdytinių skaičiui per įvairių metodikų, priemonių ir teikėjų įvairovę.

Neformaliojo švietimo kryptys

 • Meninė  (muzikinė, dailės, choreografijos, vaidybinė).
 • Pažintinė (technologinė).
 • Sportinė.
 • Sociokultūrinė (etninė, socialinė, pilietinė, kraštotyrinė).

Neformalųjį švietimą koordinuoja:

Kristina Raščiuvienė Neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.45

Antradienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.45

Trečiadienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.45

Ketvirtadienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.45

Penktadienis 8.00 – 15.45 12.00 – 12.45

Kontaktai Telefonas 8 45 582596
Mobilusis 8 699 90594

El. paštas Rašyti

 

Atnaujinta: 2022-01-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pirmų klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.35
 • 2. 8.55 - 9.30
 • 3. 9.50 - 10.25
 • 4. 10.50 - 11.25
 • 5. 12.10 - 12.45
Kitų klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.10 - 14.55