Neformalusis švietimas

Neformalusis švietimas

Neformaliojo švietimo veikla skirta mokinių doriniams visuomeninio elgesio, darbiniams įgūdžiams bei įpročiams tobulinti, pažintiniams interesams formuoti, tautinėms tradicijoms puoselėti, kūrybiniams ir organizaciniams gebėjimams ugdyti, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiams tobulinti. Kiekvienam mokiniui sudaromos sąlygos atsiskleisti, atrasti savo talentus, išbandyti save, skatinti atvirumą ir iniciatyvą, sąmoningumą ir savarankiškumą, kiekvienam asmeniui padedama suprasti kintančią aplinką ir formuotis pasaulėžiūrą.

Veiklos programos suderintos su Centro ugdymo turiniu, kad mokiniai deramai, tęstinumo principu, pereitų į ugdymą popamokinėje veikloje.

Ši veikla mokiniams nėra privaloma ir laisvai pasirenkama.

Neformaliojo švietimo tikslai

 • Kurti tinkamą aplinką, padedančią mokiniams adaptuotis visuomenėje, skatinti ugdytinių kūrybiškumą, meninę saviraišką, stiprinant bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
 • Ugdyti asmens gebėjimą idėjas derinti su žiniomis bei įgūdžiais ir paversti tai kūrybiškais veiksmais nuolat kintančioje aplinkoje.
 • Prisidėti prie švietimo tikslų įgyvendinimo ir didinti visaverčio ugdymo prieinamumą kuo didesniam ugdytinių skaičiui per įvairių metodikų, priemonių ir teikėjų įvairovę.

Neformaliojo švietimo kryptys

 • Meninė  (muzikinė, dailės, choreografijos, vaidybinė).
 • Pažintinė (technologinė).
 • Sportinė.
 • Sociokultūrinė (etninė, socialinė, pilietinė, kraštotyrinė).   

Neformalųjį švietimą koordinuoja:

Kristina Raščiuvienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

3 kab.

Formaliojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir dienos grupių veiklos organizavimas ir koordinavimas.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00–17.00

12.00–12.45

Antradienis

8.00–17.00

12.00–12.45

Trečiadienis

8.00–17.00

12.00–12.45

Ketvirtadienis

8.00–17.00

12.00–12.45

Penktadienis 8.00–15.45 12.00–12.45

Kontaktai Telefonas 8 45 58 25 94
Mobilusis 8 699 90 594

El. paštas Rašyti

 

Atnaujinta: 2024-04-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pirmų klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.10 - 8.45
 • 2. 9.05 - 9.40
 • 3. 10.00 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.30
 • 5. 12.15 - 12.50
Kitų klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 - 08.55
 • 2. 09.05 - 09.50
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00