Mokytojai

Pedagogų sąrašas 2023–2024 m.m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos, dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

Vadovavimas klasei

1.

Petras Leikauskas

Direktorius

Istorijos mokytojas

Vyr. spec. pedagogo (istorijos)

 

2.

Birutė Krasuckienė

Geografijos mokytoja

Vyr. spec. pedagogo

 

3.

Kristina Raščiuvienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Informacinių technologijų mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

 

4.

Rasa Ramanauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Informacinių technologijų mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

 

5.

Gaiva Abromavičienė

Istorijos, pilietiškumo pagrindų, karjeros ugdymo,

matematikos, socializacijos veiklos, socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja

Vyr. spec. pedagogo

8/9 spec.  

6.

Rasa Asminavičienė

Lavinamosios klasės mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

7 lav. 

7.

Kristina Baltramaitytė

Neformaliojo švietimo mokytoja

Mokytojo

 

8.

Kristina Butkūnienė

Technologijų ir socialinių įgūdžių ugdymo mokytoja

 

Vyr. spec. pedagogo

I/III SĮU

9.

Reda Kablienė

Socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja

Vyr. spec. pedagogo

II/III SĮU

10.

Sigita Indriekienė

Lavinamosios klasės mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

5/6 lav.

11.

Birutė Kaminskienė

Fizinio ugdymo mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

 

12.

Ligita Kliukienė

Lietuvių k., dorinio ugdymo mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

6/7 spec.

13.

Rasa Kriaupienė

Specialiosios klasės mokytoja

Vyr. spec. pedagogo

2 spec.

14.

Daiva Kubiliūtė

Specialiosios klasės mokytoja

Vyr. spec. pedagogo

1/2 spec.

15.

Rasa Kašponienė

Muzikos, meninės veiklos mokytoja

Vyr. spec. pedagogo (muzikos)

 

16.

Jurgita Makarovienė

Dailės, lavinamosios klasės mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

9 lav.

17.

Lina Markuckienė

Specialiosios klasės mokytoja

Vyr. spec. pedagogo

7 spec.
 

18.

Jovita Matkevičienė

Lavinamosios klasės mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

6/8 lav.

19.

Artūras Mažeika

Atletikos, fizinio ugdymo mokytojas

Spec. pedagogo metodininko

 

20.

Danguolė Oksienė

Matematikos, orientacinės veiklos mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

 

21.

Kristina Palivonė

Neformaliojo švietimo mokytoja

Mokytojo

 

22.

Kristina Požėlienė

Fizinio ugdymo mokytoja, auklėtoja

Spec. pedagogo metodininko

 

23.

Kristina Šarlauskienė

Matematikos, gamtos ir žmogaus, technologijų, socialinių įgūdžių ugdymo mokytoja

Spec. pedagogo

5/6 spec.

24.

Janina Ragažinskaitė

Biologijos, socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja

Vyr. spec. pedagogo

 

25.

Ineta Šukienė

Informacinių technologijų mokytoja, auklėtoja

Vyr. spec. pedagogo

 

26.

Diana Trinkūnienė

Lietuvių k., užsienio k. (anglų) mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

9/10 spec.

27.

Rimantė Užusienienė

Lavinamosios klasės mokytoja

Spec. pedagogo

8/10 lav.

28.

Olga Venislovienė

Lietuvių k., lavinamosios klasės mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

3/4 lav.

29.

Dalia Židonienė

Pradinės specialiosios klasės mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

3/4 spec.

30.

Ingrida Antanaitienė

Socialinė pedagogė

Socialinio pedagogo metodininko

I/II/III SĮU

31.

Violeta Aleknė

Auklėtoja

Vyr. spec. pedagogo  (auklėtojo)

 

32.

Alytė Čaprockienė

Auklėtoja

Vyr. spec. pedagogo (auklėtojo)

 

33.

Erika Miškinienė

Auklėtoja

Auklėtojo

 

34.

Svetlana Poliakova

Auklėtoja

Vyr. spec. pedagogo

 

35.

Diana Skukauskienė

Auklėtoja Auklėtojo  

36.

Jurgita Daukšienė

Auklėtoja

Auklėtojo

 

37.

Vaida Duobaitienė Auklėtoja    
Mokytojo padėjėjai
1.

Simona Žvirblė

Mokytojo padėjėja    
2.

Milda Žilienė

Mokytojo padėjėja    
3.

Birutė Baronienė

Mokytojo padėjėja    
4.

Silvija Vekelienė

Mokytojo padėjėja    
5.

Gustė Valinskienė

Mokytojo padėjėja    
6.

Irena Buivydienė

Mokytojo padėjėja    
7.

Diana Strikulienė

Mokytojo padėjėja    
8.

Rita Klovienė

Mokytojo padėjėja    

 

Atnaujinta: 2024-04-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pirmų klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.10 - 8.45
 • 2. 9.05 - 9.40
 • 3. 10.00 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.30
 • 5. 12.15 - 12.50
Kitų klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 - 08.55
 • 2. 09.05 - 09.50
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00