Veiklos sritys

Centro veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Centro švietimo veiklos rūšys:

 • pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10.

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 • pradinis ugdymas, kodas 85.20;
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;
 • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
 • kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;
 • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
 • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
 • kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimo, socialinio darbo veikla, kodas 88.99;
 • gydytojų specialistų veikla, kodas 86.22;
 • sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11;
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pirmų klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.10 - 8.45
 • 2. 9.05 - 9.40
 • 3. 10.00 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.30
 • 5. 12.15 - 12.50
Kitų klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 - 08.55
 • 2. 09.05 - 09.50
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00