Turinio auditas

40%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-05-26 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) + 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) + Google maps
d) + Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) + Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti

Diana
4 2024-05-26 Mokytojai Rekomendacija

Šiame sąraše reiktų perbėgti ir perrašyti iš DALYKO į PAREIGAS. Ne Istorija, o Istorijos mokytojas. Šį sąrašą mes panaudosime importuodami autorius.

 

Diana
12 2024-05-26 Pasiekimai Rekomendacija

Ar turite kokią informaciją? Paprastai čia būna ugdytinių dalyvavimų olimpiadose, sproto varžybose lentelė.

Diana
53 2024-05-26 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Kas ketvirtį privaloma atnaujinti šią informaciją. Rastas failas ne tai, ką kiti deda. 

Čia turėtų būti lentelė su 2020 metų atlyginimų vidurkiu ir šių metų pirmo ketvirčio duomenys

Diana
56 2024-05-26 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Įdėjome ką visiems dedame, tai jums lieka papildyti savo dokumentais šia tema ir nurodyti asmenį, kuris už tai atsakingas, jei toks yra.

Diana
63 2024-05-26 Filosofija, misija, vizija Rekomendacija

Neradome, gal turite?

Atsiuntė TIK misija

Diana
74 2024-05-26 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite, kas tinka ir kas netinka. Nuorodos  nėra tas pats, kas Naudingos nuorodos. Čia pagal mus turi būti visos susijusios su jumis įstaigos prie ministerijos arba savivaldybės.

Vienas ištryniau, kitas pridėjau nuorodas kaip prašė Mindaugas

Diana
107 2024-05-26 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

DOCMAGIC{{dokumentubankas_category(13)}}

Įkėliau 2021 03mėn

Diana
115 2024-05-26 Centro simboliai Neutrali

Didesnis logo? Vėliava?

Diana
116 2024-05-26 Tradiciniai renginiai Rekomendacija

Paprastai čia būna einamųjų mokslo renginių sąrašas su datomis

Diana
145 2024-05-26 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Turite?

Diana
160 2024-05-26 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Nuostatuose yra pas jus. Negalime nukopijuoti, nes skanuotas dokumentas. :)

Diana
161 2024-05-26 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Ar turite asmens duomenų apsaugos pareigūną? Dokumentas tik šis vienas?

Parašė ugdymo centras, kad duomenų apsaugos pareigūno neturime.

Diana
199 2024-05-26 Covid-19 Neutrali Diana
200 2024-05-26 Vertinimo tvarka Neutrali Diana
201 2024-05-26 1-4 specialiųjų klasių pamokų tvarkaraštis Neutrali Diana
202 2024-05-26 3-10 lavinamųjų klasių pamokų tvarkaraštis Neutrali Diana
203 2024-05-26 Dokumentų formos Neutrali Diana
204 2024-05-26 2021 m. Neutrali Diana
206 2024-05-26 2022 m. Neutrali Diana
208 2024-05-26 Europos solidarumo korpuso tarptautinės savanorystės projektas Nr. 2021-1-LT02-ESC51-VTJ-000037376 Neutrali Diana
209 2024-05-26 Tarptautinis KA2 mažos apimties partnerysčių (KA210) „Erasmus+“ projektas Neutrali Diana
210 2024-05-26 Viešieji pirkimai Neutrali Diana
211 2024-05-26 Socialinių įgūdžių ugdymo klasių pamokų tvarkaraštis Neutrali Diana
212 2024-05-26 Erasmus+ projektas „Klausyk, Analizuok, Veik" Neutrali Diana
213 2024-05-26 Vaikų ir jaunimo meno projektas Neįgaliųjų teatrų festivalis „Širdys vilčiai plaka“ ir Neįgaliųjų muzikos festivalis „Meno sūkurys“ 2022 Neutrali Diana
214 2024-05-26 Aplinkosaugos švietimo projektas „Žalioji žinutė“ 2022 Neutrali Diana
215 2024-05-26 Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „STOK! PAGALVOK! PIRMYN!“ 2022 Neutrali Diana
216 2024-05-26 Strateginis planas Neutrali Diana
217 2024-05-26 Metinis veiklos planas Neutrali Diana
218 2024-05-26 Ugdymo planai Neutrali Diana
219 2024-05-26 Veiklos ataskaitos Neutrali Diana
223 2024-05-26 2023 m. Neutrali Diana
225 2024-05-26 5-10 specialiųjų klasių pamokų tvarkaraštis Neutrali Diana
226 2024-05-26 5-10 specialiųjų klasių pamokų tvarkaraštis Neutrali Diana
227 2024-05-26 Neformaliojo švietimo veiklos 2023-2024 m. m. Neutrali Diana
228 2024-05-26 Projektas ,,Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ Neutrali Diana
229 2024-05-26 Priėmimo į Centrą komisija Neutrali Diana
230 2024-05-26 Pedagogų etikos ir Centro darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo komisija Neutrali Diana
231 2024-05-26 Pagalbos tarnybos, organizuojančios ir teikiančios pagalbą nukentėjusiems asmenims visoje Lietuvoje Neutrali Diana
232 2024-05-26 Paskatinimai ir apdovanojimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Diana
233 2024-05-26 Ūkio subjektų priežiūra Neutrali Diana
234 2024-05-26 Pranešėjų apsauga Neutrali Diana
235 2024-05-26 Lėšos veiklai viešinti Neutrali Diana
236 2024-05-26 Atviri duomenys Neutrali Diana
237 2024-05-26 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Diana
238 2024-05-26 Konsultavimasis su visuomene Neutrali Diana
239 2024-05-26 2024 m. Neutrali Diana
32 2024-03-01 1,2 % parama Neutrali

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Diana
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
18 2024-05-26 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Neformaliojo švietimo veiklos 
Popamokinės veiklos tvarkaraštis 
Šeimynų veiklos

Čia tarsi dokumentai buvo numatyti, bet greičiausiai niekad ir nebuvo įkelti.

Kadangi tai tai pat paslauga, reikia nurodyti kas mokykloje atsakingas asmuo.

Diana
21 2024-05-26 Psichologas Neutrali Diana
22 2024-05-26 Socialinis pedagogas Neutrali Diana
23 2024-05-26 Bendrosios praktikos slaugytojas Neutrali Diana
27 2024-05-26 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Aprūpinimas vadovėliais, mokymo priemonėmis, kompensacine technika ir specialiosiomis priemonėmis.

Aplinkos pritaikymas.

Čia ir skaitosi paslaugos?

 

Diana
28 2024-05-26 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Tai yra paslauga, reikia aprašymo išsamesnio, tvarkų dokumentų ir kontaktinio asmens.

 

Diana
40 2024-05-26 Pailgintos dienos grupė Neutrali

Tai yra paslaugas. Pagal bendruosius reikalavimus turėtumėte pateikti paslaugos aprašymą, sudėti su paslaugas susijusius dokumentus, nuorodas, kitą susijusią informaciją. Privaloma nurodyti už paslaugos suteikimą atsakingą asmenį su kontaktais.

Diana
81 2024-05-26 Mokinių pavėžėjimas Neutrali

Tai yra paslaugas. Reikia aprašymo. Dokumentų. Kontaktinio asmens, kuris atsakingas už šią paslaugą.

Grafika vežimų ir vairuotojo kontaktai

Diana
159 2024-05-26 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Reikalingas paslaugos aprašymas. Susiję dokumentai.

Diana
165 2024-05-26 Biblioteka Rekomendacija

Gal pavyktų įdėti keletą nuotraukų?

2014 atnaujinimo faktas žiūrisi keistokai, kai jau 2021 :) Gal trinti?

DOCMAGIC

Diana
173 2024-05-26 Savanorystė Neutrali

Man čia panašu į paslaugą, bet galiu būti neteisus. Tai įvardinkite kas tai ir nuspręsime kur ir kaip padėti. Jei tai paslauga, kas už jos teikimą atsakingas įstaigoje?

Diana
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
52 2024-05-26 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Jei neturite tokių dokumentų turite nurodyti kodėl neturite. Privalomas punktas ištrinti negalima.

 

Diana
72 2024-05-26 Mėnesio veiklos planas Neutrali

Ar reikalingas visas archyvas?

Diana
79 2024-05-26 Apie ugdymo centrą Neutrali

Bendroji informacija čia gal dar galėtų būti, nes labai tuštoka

Diana
83 2024-05-26 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Nėra laisvų darbo vietų?

Diana
106 2024-05-26 Veiklos kokybės įsivertinimas Rekomendacija

Ar visus dokumentus kelti? Gal pavyktų suvienodinti, kad nebūtų vieni metai failais, o kitų tekstu?

 

Diana
114 2024-05-26 Civilinė sauga Neutrali

Turėtumėte turėti kažką tuo klausimu.

Diana
133 2024-05-26 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Diana
155 2024-05-26 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Reikia specialistų (Logopedų, Socialinio pedagogo, Psichologo, Gydomosios kūno kultūros mokytojų, Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, Mokytojų konsultantų ir kitų) sąrašo su šia informacija:

 • Darbo laikas (darbo valandos, pietų pertrauka, priėmimo/konsultavimo/kontaktinės valandos)
 • Tel. Nr.
 • El. paštas
 • Pareigybinis aprašas
Diana
162 2024-05-26 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turėtumėte kuo papildyti?

Diana
164 2024-05-26 About us Rekomendacija

Matau, kad gausiai dalyvaujate projektinėje ES veikloje, tai būtų tikrai šaunu turėti įstaigos pristatymą anglų kalba

Diana
166 2024-05-26 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija

Šis tekstas jau nuo mūsų, galima palikt, galima išimti. Rekomenduotume papildyti Panevėžio vietos pagalbos kontaktais priekyje.

Diana
191 2024-05-26 Priemonės Neutrali

Reiktų įžanginio sakinio, kas tai.

Diana
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2024-05-26 Administracija Neutrali
 • CV
 • Pareigybinis aprašymas

Kitų administracijos darbuotojų:

 • Pareigybiniai aprašymai
Diana
6 2024-05-26 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Diana
7 2024-05-26 Mokytojų taryba Neutrali

Nėra narių sąrašo

Diana
8 2024-05-26 Centro taryba Neutrali Diana
9 2024-05-26 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Diana
11 2024-05-26 Vaiko gerovės komisija Neutrali Diana
19 2024-05-26 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Diana
30 2024-05-26 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Diana
34 2024-05-26 Ugdymas Neutrali Diana
41 2024-05-26 Projektinė veikla Rekomendacija

Perrašyti antraštes paprastomis raidėmis. Dabar viskas didelėmis raidėmis surašyta

Mes perrašysime.

Diana
43 2024-05-26 Aktualu mokiniams Neutrali Diana
44 2024-05-26 Aktualu mokytojams Neutrali Diana
45 2024-05-26 Aktualu tėvams Neutrali Diana
46 2024-05-26 Administracinė informacija Neutrali Diana
47 2024-05-26 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

DOCMAGIC

Diana
57 2024-05-26 Ugdymas karjerai Neutrali Diana
62 2024-05-26 Centras Neutrali Diana
68 2024-05-26 Tvarkaraščiai Neutrali

DOCMAGIC

Diana
77 2024-05-26 Versija neįgaliesiems Neutrali Diana
78 2024-05-26 Svetainės medis Neutrali Diana
82 2024-05-26 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Diana
86 2024-05-26 Struktūros schema Neutrali

Struktūros schema privaloma

Diana
104 2024-05-26 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

DOCMAGIC truksta sintaksės

Diana
123 2024-05-26 Bendradarbiavimas Neutrali Diana
129 2024-05-26 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Diana
130 2024-05-26 Slapukų politika Neutrali Diana
147 2024-05-26 Mokinių priėmimas Neutrali

DOCMAGIC

Diana
156 2024-05-26 Turinio auditas Neutrali Diana
163 2024-05-26 Savivalda Neutrali Diana
169 2024-05-26 Ugdymo proceso organizavimas Neutrali Diana
170 2024-05-26 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija Neutrali Diana
171 2024-05-26 Metodinė taryba Neutrali Diana
172 2024-05-26 Centro veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė Neutrali Diana
174 2024-05-26 2020 m. vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų projektas „Žinau, kad galiu!“ Neutrali Diana
175 2024-05-26 Sporto rėmimo fondo projektas „Lauko treniruoklių ir atletinės gimnastikos sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas” Neutrali Diana
176 2024-05-26 Erasmus+ savanoriškos veiklos projektas „Dream with us!“ (Svajok su mumis!) Neutrali Diana
177 2024-05-26 Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Neutrali Diana
178 2024-05-26 Projektas „Sveikatiada“ Neutrali Diana
179 2024-05-26 ES programos Erasmus + Europos savanorių tarnybos projektas „Aukime!“ (Grow up!) Neutrali Diana
180 2024-05-26 ES programos Erasmus+ jaunimo mobilumo projektas „H.O.P.E IS R.E.A.L.“ („Viltis tikra“) Neutrali Diana
181 2024-05-26 Projektas „Draugystės ratas“ Neutrali Diana
182 2024-05-26 Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2017 metais finansuojamas projektas „Kūrybinis polėkis“ Neutrali Diana
183 2024-05-26 Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Stok! Pagalvok! Pirmyn!“ Neutrali Diana
184 2024-05-26 Vaikų ir jaunimo meninio ugdymo projektas neįgaliųjų muzikos festivalis „Meno sūkurys“ Neutrali Diana
185 2024-05-26 Vaikų socializacijos programos projektas vasaros stovykla „Aitvarai“ Neutrali Diana
186 2024-05-26 Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamas projektas „Sveikatinimo virusas“ Neutrali Diana
187 2024-05-26 Konsultavimo paslaugos Neutrali

DOCMAGIC

Diana
188 2024-05-26 Apgyvendinimas Centro bendrabutyje Bendrieji reikalavimai

Čia yra paslauga, tai reikia kaip ir visur - aprašymo, dokumentų, už paslaugų suteikimą atsakingo asmens kontaktų.

Apgyvendinimo paslaugų pristatymuose ne paskutinią rolę sužaidžia nuotraukos. Būtų šaunu kažką įsidėti. Nesvarbu, kad ne penkių žvaigždučių viešbutis :))

Diana
207 2024-05-26 Projektas „Specialiųjų poreikių vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo skatinimas ir socialinės atskirties mažinimas Panevėžio mieste“ Nr. SRF-FAV-2021-1-1310 Neutrali Diana
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-05-26 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) + 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) + Google maps
d) + Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) + Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti

Diana
2 2024-05-26 Administracija Neutrali
 • CV
 • Pareigybinis aprašymas

Kitų administracijos darbuotojų:

 • Pareigybiniai aprašymai
Diana
4 2024-05-26 Mokytojai Rekomendacija

Šiame sąraše reiktų perbėgti ir perrašyti iš DALYKO į PAREIGAS. Ne Istorija, o Istorijos mokytojas. Šį sąrašą mes panaudosime importuodami autorius.

 

Diana
6 2024-05-26 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Diana
7 2024-05-26 Mokytojų taryba Neutrali

Nėra narių sąrašo

Diana
8 2024-05-26 Centro taryba Neutrali Diana
9 2024-05-26 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Diana
11 2024-05-26 Vaiko gerovės komisija Neutrali Diana
12 2024-05-26 Pasiekimai Rekomendacija

Ar turite kokią informaciją? Paprastai čia būna ugdytinių dalyvavimų olimpiadose, sproto varžybose lentelė.

Diana
18 2024-05-26 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Neformaliojo švietimo veiklos 
Popamokinės veiklos tvarkaraštis 
Šeimynų veiklos

Čia tarsi dokumentai buvo numatyti, bet greičiausiai niekad ir nebuvo įkelti.

Kadangi tai tai pat paslauga, reikia nurodyti kas mokykloje atsakingas asmuo.

Diana
19 2024-05-26 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Diana
21 2024-05-26 Psichologas Neutrali Diana
22 2024-05-26 Socialinis pedagogas Neutrali Diana
23 2024-05-26 Bendrosios praktikos slaugytojas Neutrali Diana
27 2024-05-26 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Aprūpinimas vadovėliais, mokymo priemonėmis, kompensacine technika ir specialiosiomis priemonėmis.

Aplinkos pritaikymas.

Čia ir skaitosi paslaugos?

 

Diana
28 2024-05-26 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Tai yra paslauga, reikia aprašymo išsamesnio, tvarkų dokumentų ir kontaktinio asmens.

 

Diana
30 2024-05-26 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Diana
34 2024-05-26 Ugdymas Neutrali Diana
40 2024-05-26 Pailgintos dienos grupė Neutrali

Tai yra paslaugas. Pagal bendruosius reikalavimus turėtumėte pateikti paslaugos aprašymą, sudėti su paslaugas susijusius dokumentus, nuorodas, kitą susijusią informaciją. Privaloma nurodyti už paslaugos suteikimą atsakingą asmenį su kontaktais.

Diana
41 2024-05-26 Projektinė veikla Rekomendacija

Perrašyti antraštes paprastomis raidėmis. Dabar viskas didelėmis raidėmis surašyta

Mes perrašysime.

Diana
43 2024-05-26 Aktualu mokiniams Neutrali Diana
44 2024-05-26 Aktualu mokytojams Neutrali Diana
45 2024-05-26 Aktualu tėvams Neutrali Diana
46 2024-05-26 Administracinė informacija Neutrali Diana
47 2024-05-26 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

DOCMAGIC

Diana
52 2024-05-26 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Jei neturite tokių dokumentų turite nurodyti kodėl neturite. Privalomas punktas ištrinti negalima.

 

Diana
53 2024-05-26 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Kas ketvirtį privaloma atnaujinti šią informaciją. Rastas failas ne tai, ką kiti deda. 

Čia turėtų būti lentelė su 2020 metų atlyginimų vidurkiu ir šių metų pirmo ketvirčio duomenys

Diana
56 2024-05-26 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Įdėjome ką visiems dedame, tai jums lieka papildyti savo dokumentais šia tema ir nurodyti asmenį, kuris už tai atsakingas, jei toks yra.

Diana
57 2024-05-26 Ugdymas karjerai Neutrali Diana
62 2024-05-26 Centras Neutrali Diana
63 2024-05-26 Filosofija, misija, vizija Rekomendacija

Neradome, gal turite?

Atsiuntė TIK misija

Diana
68 2024-05-26 Tvarkaraščiai Neutrali

DOCMAGIC

Diana
72 2024-05-26 Mėnesio veiklos planas Neutrali

Ar reikalingas visas archyvas?

Diana
74 2024-05-26 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite, kas tinka ir kas netinka. Nuorodos  nėra tas pats, kas Naudingos nuorodos. Čia pagal mus turi būti visos susijusios su jumis įstaigos prie ministerijos arba savivaldybės.

Vienas ištryniau, kitas pridėjau nuorodas kaip prašė Mindaugas

Diana
77 2024-05-26 Versija neįgaliesiems Neutrali Diana
78 2024-05-26 Svetainės medis Neutrali Diana
79 2024-05-26 Apie ugdymo centrą Neutrali

Bendroji informacija čia gal dar galėtų būti, nes labai tuštoka

Diana
81 2024-05-26 Mokinių pavėžėjimas Neutrali

Tai yra paslaugas. Reikia aprašymo. Dokumentų. Kontaktinio asmens, kuris atsakingas už šią paslaugą.

Grafika vežimų ir vairuotojo kontaktai

Diana
82 2024-05-26 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Diana
83 2024-05-26 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Nėra laisvų darbo vietų?

Diana
86 2024-05-26 Struktūros schema Neutrali

Struktūros schema privaloma

Diana
104 2024-05-26 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

DOCMAGIC truksta sintaksės

Diana
106 2024-05-26 Veiklos kokybės įsivertinimas Rekomendacija

Ar visus dokumentus kelti? Gal pavyktų suvienodinti, kad nebūtų vieni metai failais, o kitų tekstu?

 

Diana
107 2024-05-26 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

DOCMAGIC{{dokumentubankas_category(13)}}

Įkėliau 2021 03mėn

Diana
114 2024-05-26 Civilinė sauga Neutrali

Turėtumėte turėti kažką tuo klausimu.

Diana
115 2024-05-26 Centro simboliai Neutrali

Didesnis logo? Vėliava?

Diana
116 2024-05-26 Tradiciniai renginiai Rekomendacija

Paprastai čia būna einamųjų mokslo renginių sąrašas su datomis

Diana
123 2024-05-26 Bendradarbiavimas Neutrali Diana
129 2024-05-26 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Diana
130 2024-05-26 Slapukų politika Neutrali Diana
133 2024-05-26 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Diana
145 2024-05-26 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Turite?

Diana
147 2024-05-26 Mokinių priėmimas Neutrali

DOCMAGIC

Diana
155 2024-05-26 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Reikia specialistų (Logopedų, Socialinio pedagogo, Psichologo, Gydomosios kūno kultūros mokytojų, Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, Mokytojų konsultantų ir kitų) sąrašo su šia informacija:

 • Darbo laikas (darbo valandos, pietų pertrauka, priėmimo/konsultavimo/kontaktinės valandos)
 • Tel. Nr.
 • El. paštas
 • Pareigybinis aprašas
Diana
156 2024-05-26 Turinio auditas Neutrali Diana
159 2024-05-26 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Reikalingas paslaugos aprašymas. Susiję dokumentai.

Diana
160 2024-05-26 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Nuostatuose yra pas jus. Negalime nukopijuoti, nes skanuotas dokumentas. :)

Diana
161 2024-05-26 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Ar turite asmens duomenų apsaugos pareigūną? Dokumentas tik šis vienas?

Parašė ugdymo centras, kad duomenų apsaugos pareigūno neturime.

Diana
162 2024-05-26 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turėtumėte kuo papildyti?

Diana
163 2024-05-26 Savivalda Neutrali Diana
164 2024-05-26 About us Rekomendacija

Matau, kad gausiai dalyvaujate projektinėje ES veikloje, tai būtų tikrai šaunu turėti įstaigos pristatymą anglų kalba

Diana
165 2024-05-26 Biblioteka Rekomendacija

Gal pavyktų įdėti keletą nuotraukų?

2014 atnaujinimo faktas žiūrisi keistokai, kai jau 2021 :) Gal trinti?

DOCMAGIC

Diana
166 2024-05-26 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija

Šis tekstas jau nuo mūsų, galima palikt, galima išimti. Rekomenduotume papildyti Panevėžio vietos pagalbos kontaktais priekyje.

Diana
169 2024-05-26 Ugdymo proceso organizavimas Neutrali Diana
170 2024-05-26 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija Neutrali Diana
171 2024-05-26 Metodinė taryba Neutrali Diana
172 2024-05-26 Centro veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė Neutrali Diana
173 2024-05-26 Savanorystė Neutrali

Man čia panašu į paslaugą, bet galiu būti neteisus. Tai įvardinkite kas tai ir nuspręsime kur ir kaip padėti. Jei tai paslauga, kas už jos teikimą atsakingas įstaigoje?

Diana
174 2024-05-26 2020 m. vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų projektas „Žinau, kad galiu!“ Neutrali Diana
175 2024-05-26 Sporto rėmimo fondo projektas „Lauko treniruoklių ir atletinės gimnastikos sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas” Neutrali Diana
176 2024-05-26 Erasmus+ savanoriškos veiklos projektas „Dream with us!“ (Svajok su mumis!) Neutrali Diana
177 2024-05-26 Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Neutrali Diana
178 2024-05-26 Projektas „Sveikatiada“ Neutrali Diana
179 2024-05-26 ES programos Erasmus + Europos savanorių tarnybos projektas „Aukime!“ (Grow up!) Neutrali Diana
180 2024-05-26 ES programos Erasmus+ jaunimo mobilumo projektas „H.O.P.E IS R.E.A.L.“ („Viltis tikra“) Neutrali Diana
181 2024-05-26 Projektas „Draugystės ratas“ Neutrali Diana
182 2024-05-26 Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2017 metais finansuojamas projektas „Kūrybinis polėkis“ Neutrali Diana
183 2024-05-26 Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Stok! Pagalvok! Pirmyn!“ Neutrali Diana
184 2024-05-26 Vaikų ir jaunimo meninio ugdymo projektas neįgaliųjų muzikos festivalis „Meno sūkurys“ Neutrali Diana
185 2024-05-26 Vaikų socializacijos programos projektas vasaros stovykla „Aitvarai“ Neutrali Diana
186 2024-05-26 Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamas projektas „Sveikatinimo virusas“ Neutrali Diana
187 2024-05-26 Konsultavimo paslaugos Neutrali

DOCMAGIC

Diana
188 2024-05-26 Apgyvendinimas Centro bendrabutyje Bendrieji reikalavimai

Čia yra paslauga, tai reikia kaip ir visur - aprašymo, dokumentų, už paslaugų suteikimą atsakingo asmens kontaktų.

Apgyvendinimo paslaugų pristatymuose ne paskutinią rolę sužaidžia nuotraukos. Būtų šaunu kažką įsidėti. Nesvarbu, kad ne penkių žvaigždučių viešbutis :))

Diana
191 2024-05-26 Priemonės Neutrali

Reiktų įžanginio sakinio, kas tai.

Diana
199 2024-05-26 Covid-19 Neutrali Diana
200 2024-05-26 Vertinimo tvarka Neutrali Diana
201 2024-05-26 1-4 specialiųjų klasių pamokų tvarkaraštis Neutrali Diana
202 2024-05-26 3-10 lavinamųjų klasių pamokų tvarkaraštis Neutrali Diana
203 2024-05-26 Dokumentų formos Neutrali Diana
204 2024-05-26 2021 m. Neutrali Diana
206 2024-05-26 2022 m. Neutrali Diana
207 2024-05-26 Projektas „Specialiųjų poreikių vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo skatinimas ir socialinės atskirties mažinimas Panevėžio mieste“ Nr. SRF-FAV-2021-1-1310 Neutrali Diana
208 2024-05-26 Europos solidarumo korpuso tarptautinės savanorystės projektas Nr. 2021-1-LT02-ESC51-VTJ-000037376 Neutrali Diana
209 2024-05-26 Tarptautinis KA2 mažos apimties partnerysčių (KA210) „Erasmus+“ projektas Neutrali Diana
210 2024-05-26 Viešieji pirkimai Neutrali Diana
211 2024-05-26 Socialinių įgūdžių ugdymo klasių pamokų tvarkaraštis Neutrali Diana
212 2024-05-26 Erasmus+ projektas „Klausyk, Analizuok, Veik" Neutrali Diana
213 2024-05-26 Vaikų ir jaunimo meno projektas Neįgaliųjų teatrų festivalis „Širdys vilčiai plaka“ ir Neįgaliųjų muzikos festivalis „Meno sūkurys“ 2022 Neutrali Diana
214 2024-05-26 Aplinkosaugos švietimo projektas „Žalioji žinutė“ 2022 Neutrali Diana
215 2024-05-26 Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „STOK! PAGALVOK! PIRMYN!“ 2022 Neutrali Diana
216 2024-05-26 Strateginis planas Neutrali Diana
217 2024-05-26 Metinis veiklos planas Neutrali Diana
218 2024-05-26 Ugdymo planai Neutrali Diana
219 2024-05-26 Veiklos ataskaitos Neutrali Diana
223 2024-05-26 2023 m. Neutrali Diana
225 2024-05-26 5-10 specialiųjų klasių pamokų tvarkaraštis Neutrali Diana
226 2024-05-26 5-10 specialiųjų klasių pamokų tvarkaraštis Neutrali Diana
227 2024-05-26 Neformaliojo švietimo veiklos 2023-2024 m. m. Neutrali Diana
228 2024-05-26 Projektas ,,Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ Neutrali Diana
229 2024-05-26 Priėmimo į Centrą komisija Neutrali Diana
230 2024-05-26 Pedagogų etikos ir Centro darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo komisija Neutrali Diana
231 2024-05-26 Pagalbos tarnybos, organizuojančios ir teikiančios pagalbą nukentėjusiems asmenims visoje Lietuvoje Neutrali Diana
232 2024-05-26 Paskatinimai ir apdovanojimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Diana
233 2024-05-26 Ūkio subjektų priežiūra Neutrali Diana
234 2024-05-26 Pranešėjų apsauga Neutrali Diana
235 2024-05-26 Lėšos veiklai viešinti Neutrali Diana
236 2024-05-26 Atviri duomenys Neutrali Diana
237 2024-05-26 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Diana
238 2024-05-26 Konsultavimasis su visuomene Neutrali Diana
239 2024-05-26 2024 m. Neutrali Diana
32 2024-03-01 1,2 % parama Neutrali

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Diana