Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „STOK! PAGALVOK! PIRMYN!“ 2022

Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „STOK! PAGALVOK! PIRMYN!“ 2022

Tikslas - diegiant vertybines nuostatas, organizuoti ir vykdyti pirminę neigiamų socialinių veiksnių prevenciją.

Uždaviniai:

-Į projekto veiklas įtraukti 123 centro mokinius, 31 iš jų, patiriančius socialinės rizikos veiksnius;

-Stiprinti organizacijų bendradarbiavimą prevencijos srityje, pasitelkiant 3 socialinius partnerius bei Panevėžio miesto Vyriausiąjį policijos komisariatą;

 • suteikti paaugliams konkrečių įgūdžių, kurių reikia norint atsispirti neigiamai socialinei įtakai;
 • organizuoti tikslinius užsiėmimus vaikams, turintiems emocinių ir elgesio sunkumų;
 • skatinti vaikų iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų aktyvų dalyvavimą prevencinėje veikloje;
 • stiprinti sutrikusio intelekto vaikų sąmoningumą per tikslingą ir kryptingą netradicinę veiklą, siekiant, kad jie taptų kuo savarankiškesni ir mažiau priklausomi nuo aplinkinių elgesio;
 • vykdyti neigiamų socialinių veiksnių prevenciją, pasitelkiant įvairias fizines veiklas, skatinant užimtumą;
 • formuoti sprendimų priėmimo, bendravimo, kritinio mokymo ir atsparumo socialiniam spaudimui;
 • kurti saugią, mokinių ugdymuisi palankią aplinką, kad mokiniai jaustųsi gerbiami ir saugūs.

 

Projektas finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės administracijos neigiamų socialinių veiksnių prevencijos lėšomis.

Atnaujinta: 2024-04-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pirmų klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.10 - 8.45
 • 2. 9.05 - 9.40
 • 3. 10.00 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.30
 • 5. 12.15 - 12.50
Kitų klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 - 08.55
 • 2. 09.05 - 09.50
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00