Aplinkosaugos švietimo projektas „Žalioji žinutė“ 2022

Aplinkosaugos švietimo projektas „Žalioji žinutė“ 2022

 

Projekto tikslas - didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ir jaunimo ekologinį sąmoningumą, organizuojant šviečiamąsias aplinkosaugines veiklas, įtraukiant juos į ekologines iniciatyvas.

Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centras orientuojasi į aplinkos apsaugą, ne tik skiria didelį dėmesį mokinių švietimui šioje srityje, bet ir įgyvendina pokyčius savo veikloje, kurie yra susiję su atsakingu atliekų šalinimu ir rūšiavimu, energijos ir vandens vartojimo klausimais, bioįvairovės ir gamtos išteklių išsaugojimu.

Projekto komanda pastebi, kad aplinkosauginis švietimas, ypač orientuotas į praktines veiklas, prisideda prie mokinių sąmoningumo augimo. Todėl projekto veiklos padės tvirtinti jau ankstesniuose projektuose įgytus įgūdžius. Projektu siekiama, sutrikusio intelekto mokiniai įgytų žinių, susijusių su gamtos, aplinkos išsaugojimu ir sąmoningai naudotų tai praktikoje. Projekto veiklomis akcentuosime, kad neužtenka vien mokykloje teisingai elgtis, rūšiuoti, mokysime vaikus tęsti aplinkosauginę veiklą ir namuose.

Projekte numatytos veiklos orientuotos į praktinį išbandymą, kadangi mokiniai taip lengviau įsisavina pateikiamą informaciją, patys išbandydami, prisiliesdami, pajusdami, patirdami greičiau įgyja reikiamų įgūdžių. 

Projekto metu dėmesys bus skiriamas aplinkosauginėms problemoms spręsti: aplinkos tvarkymui, atliekų rūšiavimui, atsakingam vartojimui. Veiklų metu bus formuojami gamtos puoselėjimo ir saugojimo įgūdžiai: mokiniai mokysis tvarkyti aplinką, atsakingai vartoti vandenį ir elektrą, rūšiuoti antrines žaliavas ir jas naudoti meninėse veiklose.

Ekologinių veiklų pagalba vaikai bus motyvuojami saugoti gamtą, aplinką. Projektas padės geriau suprasti aplinkosaugos problemas, skatins jaunosios kartos atsakingą požiūrį į gamtos išteklius saugojimą ir didins mokinių aplinkosauginį aktyvumą.

Dalyvavimas aplinkosaugos švietimo projekte skatins įstaigos narių aktyvesnį bendradarbiavimą su partneriais bei leis perimti gerąsias praktikas iš kitų organizacijų taip pat plės neformaliojo švietimo veiklų įvairovę.

Projektas finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės administracijos aplinkosaugos švietimo lėšomis.

Atnaujinta: 2024-04-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pirmų klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.10 - 8.45
 • 2. 9.05 - 9.40
 • 3. 10.00 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.30
 • 5. 12.15 - 12.50
Kitų klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 - 08.55
 • 2. 09.05 - 09.50
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00