Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos narių sąrašas 

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos taryboje

Petras Leikauskas Direktorius

Pirmininkas

Rasa Ramanauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sekretorė
Kristina Raščiuvienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Narė
Reda Kablienė Auklėtoja Narė
Rasa Asminavičienė Mokytoja Narė
Aušra Gabrėnienė Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Narė

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos funkcijos:

skatina mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus tobulinti savo kompetencijas, sudaro sąlygas mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams siekti karjeros, įgyti kompetencijųir praktinę veiklą atitinkančią kvalifikacinę kategoriją.

Atnaujinta: 2024-02-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pirmų klasių pamokų laikas
4. 10.55 - 11.30
 • 1. 8.10 - 8.45
 • 2. 9.05 - 9.40
 • 3. 10.00 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.30
 • 5. 12.15 - 12.50
Kitų klasių pamokų laikas
4. 10.55 - 11.40
 • 1. 08.10 - 08.55
 • 2. 09.05 - 09.50
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00