Specialiųjų klasių tvarkaraštis

Nematote visos lentelės? Spauskite ant tvarkaraščio ir naudokitės klaviatūros mygtuku "dešinėn" arba slinkite su pirštu, jei naudojate mobilų telefoną.

 5-10 spec. ir I-III socialinių įgūdžių ugdymo klasių pamokų tvarkaraštis 2021-2022 m.m.

Mokytojo vardas, pavardė Dalykas I II III IV V
    1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
Gaiva Abromavičienė Istorija, pažintinė veikla       I     IV   III       6/7       IV           I 6/7 III     III IIII      
Pilietiškumo pagrindai         10             9                                        
Komunikacinė veikla               III     IV       IV IV   III                            
Klasės valandėlė                                                   6/7            
Matematika, orientacinė veikla 6/7 6/7 III             6/7       IV             6/7 IV                    
Ingrida Antanaitienė Klasės valandėlė                   IV                                            
Laima Baliūnienė Lietuvių kalba, klasės valandėlė     9             9           9               9 9   9          
Matematika   9                 9       9                     9            
Biologija, gamtos tyrinėjimas 9                         9                                    
Leonora Buitvydienė Technologijos     6/7 6/7 8 8                     8 8 9 9                 6/7 6/7 9 9
Kristina Butkūnienė Technologinis/karjeros ugdymas             9 10 8 III III III   III I i                           8    
Soc. įgūdž. ugdymo klasė III III IV IV I I                             III III           I I      
Dalia Dagienė  Soc. įgūdž. ugdymo klasė II II II II II   II II II II II           II II     II II II II II     II II II II  
Birutė Kaminskienė Fizinė veikla         IV                                     IV       IV        
Rasa Kašponienė Muzika, meninė veikla I     10 9   6/7       I 8   II   III                         IV     5
Ligita Kliukienė Dorinis ugdymas (tikyba) 10             6/7       5     III II   9     IV       I   8          
Lietuvių kalba, kl. valandėlė   10       10             10                   10 10   10            
Birutė Krasuckienė Geografija                 9 8 10                       9 8                
Petras Leikauskas Istorija                             8 10 9                       9 10 8  
Artūras Mažeika Atletika           9           10   10                                    
Fizinis ugdymas, fizinė veikla         5   III I                   6/7     I 5 III   6/7     6/7   I 5 III
Danguolė Oksienė Matematika, orientacinė veikla             8 9 I               10 10 8         I 10 8         10 8
Jonas Rabačiauskas Technologijos   I I III III                         I 10 10               10 10 III I I
Olga Venislovienė Lietuvių kalba           6/7         6/7 6/7       6/7           6/7                 6/7  
Janina Ragažinskaitė Soc. įgūdž. ugdymo klasė IV IV           IV IV                 IV IV                     IV IV IV
 Biologija, gamtos tyrinėjimas     10 8     10                         8                        
Rasa Ramanauskienė Informacinės technologijos                             6/7   III             III                
Medijų ir infor. raštingumas                               8           8 6/7                  
Kristina Raščiuvienė Informacinės technologijos                   I             I                              
Kristina Požėlienė Fizinis ugdymas     8 9           10                     10 9 8         8        
Daiva Kubiliūtė Biologija, geografija                 6/7         6/7     6/7                             6/7
Lina Markuckienė Komunikacinė veikla, 5 spec. kl. 5 5 5 5     I 5 5 5 5     I 5 5 5 5     5 I 5 5 5       5 5    
Ineta Šukienė Medijų ir infor. raštingumas                 10       9 5                                    
Informacinės technologijos                             II           9 10 IV         5        
Diana Trinkūnienė Lietuvių kalba, kl. valandėlė 8 8           8           8             8       8              
Užsienio kaba (anglų)         6/7   5               10                           8 9 III  
Jurgita Makarovienė Dailė                     8               6/7                 9       10
Sigita Indriekienė Sensomotorikos veikla                                                 IV             II