Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centro nuostatai 2022-03-17 14:54:55 5.86 MB
Tvarkos
Švietimo pagalbos ir konsultavimo tvarkos aprašas 2021-11-30 11:04:47 302.51 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo tvarkos aprašas 2021-11-30 11:04:47 298.64 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir centro nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2021-11-30 11:05:07 310.41 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2021-11-30 11:05:24 221.91 KB
Mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašas 2021-11-30 11:05:39 218.31 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo, išdavimo tvarka 2021-12-13 19:09:28 299.41 KB
Priėmimo į bendrabutį tvarkos aprašas 2021-12-20 18:19:14 206.2 KB
Dėl švietimo įstaigų patalpų nuomos kainų, specialiojo ugdymo centro transporto paslaugos teikimo užmiestyje įkainio patvirtinimo ir maksimalaus atstumo nustatymo 2021-12-20 18:31:17 40.5 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 238.59 KB
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 621.42 KB
Taisyklės
Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centro darbo tvarkos taisyklės 2021-11-30 11:04:03 232.53 KB
Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centro mokinių elgesio taisyklės 2021-11-30 11:02:36 197.27 KB
Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centro asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-11-30 11:02:13 464.61 KB
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2021-12-13 19:09:22 281.28 KB
Priėmimas į ugdymo centrą
Mokinių priėmimo į Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centrą tvarkos aprašas 2021-11-30 10:36:58 500.47 KB
Prašymo forma (1 priedas) 2021-05-19 15:10:31 12.57 KB
Prašymo tęsti mokymąsi centre forma (2 priedas) 2021-05-19 15:10:31 12.42 KB

Atnaujinta: 2022-05-09
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pirmų klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.35
 • 2. 8.55 - 9.30
 • 3. 9.50 - 10.25
 • 4. 10.50 - 11.25
 • 5. 12.10 - 12.45
Kitų klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.10 - 14.55