Europos solidarumo korpuso tarptautinės savanorystės projektas Nr. 2021-1-LT02-ESC51-VTJ-000037376

Centro dalyvavimas savanoriškos veiklos projektuose – tai pagalba vaikams ir paaugliams su negalia integruojantis į bendruomenę, kurioje jie gyvena. Bendradarbiaudami su savanoriais, vaikai išreiškia save, lavina bendravimo, darbo komandoje įgūdžius, turi galimybę dalyvauti įvairesnėje veikloje.

Strateginis projekto tikslas - plėtoti kokybišką tarptautinę savanorišką veiklą Panevėžio "Šviesos" specialiojo ugdymo centre, sudarant sąlygas visapusiškai jaunų žmonių asmenybės raidai ir raiškai, kultūros įvairovei bei pažinimui, sukuriant aplinkas atviram ir betarpiškam įgalaus ir neįgalaus jaunimo dialogui ir bendradarbiavimui, siekiant asmeninių, socialinių ir profesinių pokyčių.

Siekiai:

-padėti jaunimui siekti naujų galimybių, potyrių ir išbandymų;

-realizuoti savanoriams save naujoje, dar neišbandytoje srityje;

-ugdyti savanorių ir specialiųjų poreikių vaikų gebėjimus, įsisavinant naują patirtį besikeičiančiomis sąlygomis;

-skatinti savanorių ir specialiųjų poreikių vaikų, pasitikėjimą savo jėgomis;

-plėtoti sutrikusio intelekto mokinių ir savanorių komunikacijos įgūdžius;

-suteikti galimybę savanoriams vykdyti įvairias edukacines veiklas ir iniciatyvas, taip tobulinant specialiųjų poreikių vaikų  turimus socialinius įgūdžius;

-skatinti jaunų žmonių saviraišką ir savirealizaciją per neformalųjį ugdymą;

-įgyti vertingų įgūdžių ir savybių, naudingų realizuojant savo lūkesčius;

-įgyti kompetencijų, reikalingų tolesnei profesinei veiklai;

-lavinti gebėjimą skleisti įgytą patirtį;

-skatinti jaunų žmonių pasitikėjimą savo jėgomis bei padrąsinti juos aktyviau dalyvauti visuomeniniame gyvenime;

-padėti neįgaliems asmenims susirasti draugų, išlaikyti juos ir plėsti jų ratą, skatinti tarpkultūrinį dialogą.

Atnaujinta: 2024-04-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pirmų klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.10 - 8.45
 • 2. 9.05 - 9.40
 • 3. 10.00 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.30
 • 5. 12.15 - 12.50
Kitų klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 - 08.55
 • 2. 09.05 - 09.50
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00