2020 m. vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų projektas „Žinau, kad galiu!“

Projekto moto: būkime kartu eidami į priekį, būkime kartu, kai koja žengia atgal, bet svarbiausia  – būkime VISI kartu.

Tikslas: organizuoti veiklas užtikrinančias protinę negalią turinčių vaikų užimtumą bei socializaciją.

Uždaviniai:

 • Projekto veiklomis atskleisti indi­vi­du­a­lius vai­ko porei­kius, interesus, gebėji­mus,
 • Aktyvinti mokinių socia­li­za­ci­jos, akultū­ra­ci­jos ir švieti­mo procesuose.
 • Stiprinti sutrikusio intelekto vaikų socialinę integraciją per tikslingą ir kryptingą netradicinę veiklą, siekiant, kad jie taptų kuo savarankiškesni ir mažiau priklausomi nuo aplinkinių elgesio;
 • Suteikti paaugliams konkrečių įgūdžių, kurių reikia norint atsispirti neigiamai socialinei įtakai;
 • Skatinti socialiai ir pedagogiškai apleistų vaikų bei jų šeimų aktyvų dalyvavimą prevencinėje veikloje;
 • Diegiant vertybines nuostatas, ugdyti mokinių gebėjimą pasipriešinti neigiamiems socialiniams veiksniams;
 • Vykdyti prevencinę veiklą pasitelkiant įvairias veiklas, skatinant užimtumą;
 • Suteikti galimybę leisti eksperimentuoti, klysti ir taisytis;
 • Projekto dalyvius motyvuoti aktyviai kryptingai ir turiningai veiklai. 

Turinys: projekto idėja – užimti neįgaliuosius aktyvia netradicine veikla, organizuoti įvairaus pobūdžio – menines, sportines, socialines veiklas.

Projekte ypatingas dėmesys skiriamas praktinėms veikloms, kurių metu lavės mokinių socialiniai ir savarankiškumo įgūdžiai. Veiklose organizuojami simuliaciniai žaidimai, kurie padeda mokiniams įvaldyti realias gyvenimo situacijas (pvz. socialinių veiklų metu mokiniai modeliuos situacijas, tokias kaip – maisto pasirinkimas ir pirkimas, naudojimasis bankomatu ir t.t.). Dalyvaudami projekte Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro mokiniai pasirenka jiems labiausiai priimtiną neformaliojo ugdymo veiklą.

Atnaujinta: 2024-04-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pirmų klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.10 - 8.45
 • 2. 9.05 - 9.40
 • 3. 10.00 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.30
 • 5. 12.15 - 12.50
Kitų klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 - 08.55
 • 2. 09.05 - 09.50
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00