Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2017 metais finansuojamas projektas „Kūrybinis polėkis“

„Kūrybinis polėkis" – tai  suteiktas impulsas  naujų veiklų vykdymui, naujų partnerių  įtraukimui,  aktyviam dalyvavimui priimant sprendimus, įgyvendinant idėjas,  pažįstant kitą tautą, įgyjant patirties bei ją pritaikant socialiniame gyvenime. Temos, kurios bus analizuojamos projekto metu, yra diskriminacija, laisvė, kūrybiškumas, saviraiška, asmeninis tobulėjimas.

Projekto pobūdis – tarptautiniai jaunimo mainai.

Dalyvaujančios šalys – Lietuva ir Lenkija.

Pagrindinės projekto veiklos: diskusijos, kūrybinės veiklos (Lietuvos – Lenkijos jaunimo mainų fondo simbolio gaminimas, pleneras „Kūrybinis polėkis“, „Istorijos fiksavimas stiklo laše“, „Energijos sūkurys”), ekstremalios veiklos stiprinančios draugystės ryšius (žygis į pelkes), sportinės veiklos (nacionalinių sporto šakų pristatymas, sporto turnyras), kalbų pamokėlės, nacionalinės veiklos, pažintinės veiklos (Vilnius, Trakai, Rumšiškės, Panevėžio neįgaliųjų įstaigos), vertinimai, refleksijos.

Metodai: darbas su informacinėmis technologijomis, informacijos paieškos, kaupimo, panaudojimo metodas, bendravimo bei komunikacijos mokymasis, neformalus mokymasis susitikimuose, interviu, darbo grupėje, komandinio darbo, diskusijų, pažintiniai metodai, aktyvieji mokymo(si) ir vertinimo metodai, kūrybiniai metodai, praktiniai užsiėmimai, simuliacijos, integraciniai žaidimai, darbų pristatymai, augmentyvinė alternatyvioji komunikacija.

Rezultatai: platesnis bendradarbiaujančių įstaigų tinklas; įgyta tarptautinio bendradarbiavimo patirtis; nauja patirtis ir išbandymai, suteikiantys daugiau pasitikėjimo savimi bei savarankiškumo; draugiškų ryšių,  naujų kontaktų, ateities bendradarbiavimui užmezgimas tarp Lietuvos ir Lenkijos ugdymo institucijų ir jose besimokančio jaunimo; tarpkultūrinis pažinimas; saviraiška per meninę ir sportinę veiklą;  geresnė komunikacija su kita kalba kalbančiais bendraamžiais; aukštesnė projekto vadovų profesinė kvalifikacija.

Atnaujinta: 2024-04-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pirmų klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.10 - 8.45
 • 2. 9.05 - 9.40
 • 3. 10.00 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.30
 • 5. 12.15 - 12.50
Kitų klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 - 08.55
 • 2. 09.05 - 09.50
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00