Tarptautinis KA2 mažos apimties partnerysčių (KA210) „Erasmus+“ projektas

Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centras įgyvendina programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus Mažos apimties partnerystės finansuotą  projektą „Listen, Analyse, Act: innovative approaches in the education of children with disabilities“ („Klausyk, analizuok, veik: naujas požiūris į vaikų su negalia ugdymą“) 2021-2-LT01-KA210-SCH-000049536.

Projekto partneriai - Associazione Fiori Gioiosi APS, Italija.

Projekto trukmė – 12 mėnesių.

Pagrindinis projekto tikslas – gerinti vaikų su negalia ugdymo kokybę, tenkinat švietimo poreikius. 

Siekiama specifinių ir konkrečių tikslų:

1. Parengti mokymo kursus socialiniams pedagogams, mokytojams ir specialistams, dirbantiems specialiojo ugdymo sektoriuje su vaikais ir paaugliais, turinčiais negalią ar specialiųjų ugdymosi poreikių;

2. Skatinti keitimąsi gerąja patirtimi ir žiniomis, siekiant aktyvesnio specialistų dalyvavimo, dalinantis patirtimi, pristatanti savo ugdymo projektus.

Numatomi projekto rezultatai:

- suorganizuoti treji mokymo kursai, skirti mokytojams, pedagogams ir specialistams, dirbantiems su vaikais ir (arba) paaugliais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių arba negalią;

- pedagoginiai darbuotojai įgis daugiau žinių apie metodus ir metodikas, taikytinas edukacinėje ir neformaliojo švietimo  veikloje;

- mokymo kursų dalyvių profesinių ir tarpasmeninių kompetencijų ugdymas;

- parengtas mokymo priemonių rinkinys, kuriame pateikiamos bei paaiškinamos kursų metu aptartos metodikos ir metodai.

Atnaujinta: 2022-05-10
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pirmų klasių pamokų laikas
2. 8.55 - 9.30
 • 1. 8.00 - 8.35
 • 2. 8.55 - 9.30
 • 3. 9.50 - 10.25
 • 4. 10.50 - 11.25
 • 5. 12.10 - 12.45
Kitų klasių pamokų laikas
2. 08.55 - 09.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.10 - 14.55