Projektinė veikla
Vasario mėnesį grupė centro mokinių lankėsi Panevėžio mokymo centre patirtinio mokymosi ve...
Įdomu mokytis ne tik klasėje.
Grupė Centro mokinių dalyvavo projekto „Sveikas, gyvenime!" veikloje.
Aplinkosaugos švietimo projektas „Žalioji žinutė“ kviečia prisijungti prie tvaresnio ir ap...
2022 m. lapkričio 21-25 d. organizacijoje „Associazione Fiori Gioiosi APS“, Italijoje Locr...
Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projekto „Stok! Pagalvok! Pirmyn!“ veikla „Kūrybi...
Gamta – tai, kas gyva, gražu, tikra. Ji – mūsų motina, gyvybės pradžia.
Lapkritis – paskutinis rudens mėnuo.
Spalio mėnesį, šeimynose gyvenantys vaikai aktyviai įsitraukė į atliekų rūšiavimo iniciaty...
Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Stok! Pagalvok! Pirmyn!"
Projektas neigiamų socialinių veiksnių prevencijai „STOK! PAGALVOK! PIRMYN!“ antradienio p...
Žygis Nevėžio pakrante „Žaidžiam, bendraujam, draugaujam“.