Projektinė veikla
Veikla „Bendravimas – mūsų visų gyvenimo ryšys“.
Grupė vyresniųjų Centro mokinių dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Vertybių pasauliai“....
Praktinis užsiėmimas „Žaidimų galia“.
Lavinamųjų klasių mokiniai dalyvavo veikloje „Spalvotos žinutės“.
Svečiuose mažieji draugai iš ,,Vilko daina“.
Projekto „Stok! Pagalvok! Pirmyn!" veiklos nesustoja, tuo pačiu judame ir mes.
„Sveikas ir saugus – augu aš smagus!“
Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas "Stok! Pagalvok! Pirmyn!"
Panevėžio mieste 2021 – 2023 m. Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centras  įgyvendino projek...
Geras oras ir dar geresnė nuotaika mus lydėjo žygiuojant Nevėžio pakrante. Prevencinio pro...
Socialinių įgūdžių ugdymo veikla Panevėžio mokymo centre.
Tęsdami prevencinio socializacijos projekto „Sveikas, gyvenime!" veiklas keliavome į Panev...