ŠMSM ir Panevėžio m. savivaldybės atstovų vizitas

  • Paskelbė : Diana Trinkūnienė
  • Paskelbta: 2022-02-04
  • Kategorija: Pranešimai

Vasario 4 dieną centre lankėsi Švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjas įtraukiojo ugdymo klausimais Ignas Gaižiūnas, ŠMSM Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė, šio skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Valantinienė, Panevėžio m. mero pavaduotojas Lauras Jagminas ir Panevėžio m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas Dainius Šipelis. Vizito tikslas – susipažinti su centro vykdoma veikla, ugdymo aplinkomis ir aptarti, kaip centras galėtų stiprinti ir plėtoti metodines konsultacines paslaugas bendrojo ugdymo mokyklų pedagogams, dirbantiems su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais.  

Centro direktorius Petras Leikauskas pristatė centro veiklos ypatumus – individualizuotą ugdymo turinį, specialiąsias mokymo priemones, pritaikytas ir struktūruotas aplinkas, neformalųjį ugdymą, dienos užimtumo veiklą, projektines veiklas, bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, supažindino su teikiamomis paslaugomis. Pasidžiaugė įstaigos pasiekimais bei galimybėmis prisidėti prie įtraukiojo ugdymo tikslų įgyvendinimo. Ministerijos atstovai teigė, kad specialiojo ugdymo įstaigos išliks ir jose bus galimybė ugdytis labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.

Svečiai lankėsi pamokose, apžiūrėjo Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyrių, domėjosi specialistų veiklos specifika bei teikiamomis konsultavimo paslaugomis. Bendroje diskusijoje buvo aptartas Įtraukaus ugdymo plėtros 2021-2024 metų veiksmų planas ir centro galimybės įsitraukti bei plėtoti metodinį konsultavimą kaip regiono metodiniam centrui.

Vykusioje diskusijoje dalyvavo centro direktorius Petras Leikauskas, skyrių vedėjos – Kristina Raščiuvienė, Rasa Ramanauskienė, Birutė Krasuckienė, mokytojos/mokytojos konsultantės Diana Trinkūnienė ir Rasa Asminavičienė, psichologė Dovilė Šukienė.

Nepamirškite padėkoti autoriui