Konsultavimo paslaugos

Ugdymo centre teikiamos šios konsultavimo paslaugos

 • Konsultacijos kompleksinę negalią turintiems mokiniams, atsižvelgiant į jų poreikių specifiką. Individualios ir grupinės konsultacijos mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams).
 • Konsultacijų teikimas kitų ugdymo įstaigų pedagogams, švietimo pagalbos specialistams.
 • Metodinė pagalba švietimo pagalbos specialistams, pedagogams.
 • Rekomendacijų rengimas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo ir švietimo pagalbos klausimais.

Siūlomi kvalifikacijos tobulinimo seminarai pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams pagal šias akredituotas programas:

 1. Specialiųjų priemonių naudojimas ir mokymosi aplinkos pritaikymas, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus.
 2. Sėkmingi ugdymo(si) ir pagalbos būdai mokiniui, turinčiam kompleksinių  ir autizmo spektro sutrikimų, ugdant reikalingus gyvenimui įgūdžius ir vertybines nuostatas.
 3. Alternatyviosios komunikacijos priemonės. Jų rengimas naudojant kompiuterinę programą „Boardmaker“.
 4. Kompleksinę negalią turinčių mokinių ugdymo(si) aktualijos: inovatyvių metodų taikymas švietimo pagalbos ir neformaliojo švietimo organizavimo procese.
 5. IKT panaudojimas specialiojo ugdymo procese.
 6. Interaktyvios mokymo priemonės dirbant su mokiniais, turinčiais specialiųjų poreikių.
 7. Psichologo darbo specifika su intelekto negalią turinčiais vaikais.
 8. Kompleksinę negalią turinčių asmenų sveikatos stiprinimas per sportinę veiklą.

Išsamesnę informaciją teikia

Rasa Ramanauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

319 kab.

Švietimo pagalbos ir konsultavimo, mokinių, gyvenančių bendrabutyje, popamokinės veiklos organizavimas ir koordinavimas.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00–17.00

12.00–12.45

Antradienis

8.00–17.00

12.00–12.45

Trečiadienis

8.00–17.00

12.00–12.45

Ketvirtadienis

8.00–17.00

12.00–12.45

Penktadienis 8.00–15.45 12.00–12.45

Kontaktai Telefonas 8 45 58 25 96
Mobilusis 8 698 25 547

El. paštas Rašyti

Atnaujinta: 2024-04-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pirmų klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.10 - 8.45
 • 2. 9.05 - 9.40
 • 3. 10.00 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.30
 • 5. 12.15 - 12.50
Kitų klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 - 08.55
 • 2. 09.05 - 09.50
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00