Pailgintos dienos grupė

Grupės paskirtis – teikti Centro  nuostatuose reglamentuotą mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu papildomą neformaliojo švietimo paslaugą, po pamokų organizuojant  mokinių užimtumą ir priežiūrą.

Grupės tikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes, užtikrinti saugų mokinių užimtumą po pamokų.

Grupės uždaviniai: gerinti vaikų ugdymo(-si) kokybę, plėtoti užimtumo kryptis ir formas, skatinti vaikų užimtumo įvairovę;

Grupės veikla organizuojama pagal dienotvarkę:

12.00-15.00 val. – mokinių laisvalaikis, švietimo specialistų pagalba   ir neformaliojo švietimo veiklos pagal patvirtintą veiklų grafiką.

15.00-16.30 val. - mokinių laisvalaikis grupėse arba pasivaikščiojimas lauke, kiti užsiėmimai.

16.00-16.20 val. pavakariai.

 

Atnaujinta: 2024-04-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pirmų klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.10 - 8.45
 • 2. 9.05 - 9.40
 • 3. 10.00 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.30
 • 5. 12.15 - 12.50
Kitų klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 - 08.55
 • 2. 09.05 - 09.50
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00