Mokinių priėmimas

Mokinių priėmimo tvarka

2020-2021 m. m. mokinių priėmimui į 1-10 ir I-III socialinių įgūdžių ugdymo klases teisėti vaiko atstovai Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro raštinėje pateikia šiuos dokumentus:

 • nustatytos formos prašymo popierinį ar elektroninį variantą (1 priedas) adresu: sviesa@pssuc.lt;
 • vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar tapatybės kortelės) kopiją;
 • 2 fotonuotraukas (3x4);
 • Pedagoginės–psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) pažymą dėl nustatytų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jei nustatytas neįgalumas;
 • atskirais atvejais gali būti pateikti kiti dokumentai (teisėtiems vaiko atstovams sutikus);
 • pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje, jei pageidauja mokytis prasidėjus mokslo metams.

Priėmimas į ugdymo centrą Atnaujinta Dydis
Mokinių priėmimo į Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centrą tvarkos aprašas 2021-11-30 10:36:58 500.47 KB
Prašymo forma (1 priedas) 2021-05-19 15:10:31 12.57 KB
Prašymo tęsti mokymąsi centre forma (2 priedas) 2021-05-19 15:10:31 12.42 KB

Atnaujinta: 2022-01-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pirmų klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.35
 • 2. 8.55 - 9.30
 • 3. 9.50 - 10.25
 • 4. 10.50 - 11.25
 • 5. 12.10 - 12.45
Kitų klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.10 - 14.55