Mokinių priėmimas

Mokinių priėmimo tvarka

Vykdomas mokinių priėmimas į 1–10 ir I–III socialinių įgūdžių ugdymo klases. Mokiniai priimami ne tik iš Panevėžio miesto ir rajono, bet ir iš kitų savivaldybių. Teisėti vaiko atstovai Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centro raštinėje pateikia šiuos dokumentus:

 • nustatytos formos prašymo popierinį ar elektroninį variantą (1 priedas) adresu sviesa@pssuc.lt;
 • vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar tapatybės kortelės) kopiją;
 • 2 fotonuotraukas (3 x 4);
 • Pedagoginės-psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) pažymą dėl nustatytų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jei nustatytas neįgalumas;
 • atskirais atvejais gali būti pateikti kiti dokumentai (teisėtiems vaiko atstovams sutikus);
 • pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje, jei pageidauja mokytis prasidėjus mokslo metams.

Priėmimas į Ugdymo centrą Atnaujinta Dydis
Mokinių priėmimo į Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centrą tvarkos aprašas 2021-11-30 10:36:58 500.47 KB
Prašymo forma (1 priedas) 2021-05-19 15:10:31 12.57 KB
Prašymo tęsti mokymąsi centre forma (2 priedas) 2021-05-19 15:10:31 12.42 KB

Atnaujinta: 2023-09-15
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pirmų klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.10 - 8.45
 • 2. 9.05 - 9.40
 • 3. 10.00 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.30
 • 5. 12.15 - 12.50
Kitų klasių pamokų laikas
7. 14.15 - 15.00
 • 1. 08.10 - 08.55
 • 2. 09.05 - 09.50
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00