Mokytojų taryba

Mokytojų taryba 2021 m.m. - 2022 m.m.

Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos taryboje
1. Rasa Ramanauskienė Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja Pirmininkė
2. Diana Trinkūnienė Mokytoja Sekretorė
3.  Birutė Krasuckienė Ugdymo skyriaus vedėja Narė
4. Kristina Raščiuvienė Neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja Narė
5.  Rasa Asminavičienė Mokytoja Narė
6. Sigita Indriekienė Mokytoja Narė
7. Lina Markuckienė Mokytoja Narė
8. Artūras Mažeika Mokytojas Narys
9. Ineta Šukienė Auklėtoja Narė

Mokytojų tarybos funkcijos:

Siekia aptarti praktinius švietimo reformos įgyvendinimo centre klausimus, centro ugdymo turinio, atitinkančio centro tikslus ir uždavinius,  formavimo ir įgyvendinimo klausimus, svarsto mokinių ugdymo(si) rezultatus ir mokinių pasiekimų vertinimą, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus; svarsto centro švietimo programų, ugdymo planų įgyvendinimo, optimalių ugdymo sąlygų sudarymo, ugdymo turinio atnaujinimo klausimus; diskutuoja dėl centro veiklos programos, pritaria ugdymo planų, bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimui.

Atnaujinta: 2022-05-09
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pirmų klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.35
 • 2. 8.55 - 9.30
 • 3. 9.50 - 10.25
 • 4. 10.50 - 11.25
 • 5. 12.10 - 12.45
Kitų klasių pamokų laikas
2. 08.55 - 09.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.10 - 14.55