Mokytojai

Pedagogų sąrašas 2022–2023 m.m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos, dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

Vadovavimas klasei

1.

Petras Leikauskas

Direktorius

Istorijos mokytojas

Vyr. spec. pedagogo (istorijos)

 

2.

Birutė Krasuckienė

Geografijos mokytoja

Vyr. spec. pedagogo

 

3.

Kristina Raščiuvienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Informacinių technologijų mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

 

4.

Rasa Ramanauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Informacinių technologijų mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

 

5.

Gaiva Abromavičienė

Istorijos, pilietiškumo pagrindų,

matematikos, socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja

Vyr. spec. pedagogo

7/8 spec.  

6.

Rasa Asminavičienė

Lavinamosios klasės mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

6 lav. 

7.

Laima Baliūnienė

Lietuvių k., matematikos mokytoja

Vyr. spec. pedagogo

10 spec.

8.

Kristina Baltramaitytė

Neformaliojo švietimo mokytoja

Mokytojo

 

9.

Leonora Buitvydienė

Technologijų mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

 

10.

Kristina Butkūnienė

Socialinių įgūdžių ugdymo mokytoja

Technologinės karjeros ugdymo mokytoja

Vyr. spec. pedagogo

II/IIIBSĮU

11.

Reda Kablienė

Socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja

Vyr. spec. pedagogo

I/II SĮU

12.

Sigita Indriekienė

Lavinamosios klasės mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

4/5 lav.

13.

Birutė Kaminskienė

Fizinio ugdymo mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

 

14.

Ligita Kliukienė

Lietuvių k., dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

5/6 spec.

15.

Rasa Kriaupienė

Lavinamosios klasės mokytoja

Vyr. spec. pedagogo

1 lav.

16.

Daiva Kubiliūtė

Lavinamosios klasės mokytoja

Vyr. spec. pedagogo

10 lav.

17.

Rasa Kašponienė

Muzikos, meninės veiklos mokytoja

Vyr. spec. pedagogo (muzikos)

II/IIIA SĮU

18.

Jurgita Makarovienė

Dailės, lavinamosios klasės mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

8 lav.

19.

Lina Markuckienė

Specialiosios klasės mokytoja

Vyr. spec. pedagogo

6 spec.
 

20.

Jovita Matkevičienė

Lavinamosios klasės mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

5/7 lav.

21.

Artūras Mažeika

Atletikos, fizinio ugdymo mokytojas

Spec. pedagogo metodininko

 

22.

Danguolė Oksienė

Matematikos, orientacinės veiklos mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

 

23.

Kristina Palivonė

Neformaliojo švietimo mokytoja

Mokytojo

 

24.

Kristina Požėlienė

Fizinio ugdymo mokytoja, auklėtoja

Vyr. spec. pedagogo

 

25.

Jonas Rabačiauskas

Technologijų mokytojas

Vyr. spec. pedagogo

 

26.

Janina Ragažinskaitė

Biologijos, socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja

Vyr. spec. pedagogo

 

27.

Ineta Šukienė

Informacinių technologijų mokytoja, auklėtoja

Vyr. spec. pedagogo

 

28.

Diana Trinkūnienė

Lietuvių k., užsienio k. (anglų) mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

8/9 spec.

29.

Rimantė Užusienienė

Lavinamosios klasės mokytoja

Spec. pedagogo

7/9 lav.

30.

Olga Venislovienė

Lietuvių k., lavinamosios klasės mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

2/3 lav.

31.

Dalia Židonienė

Matematikos, gamtos ir žmogaus, muzikos ir socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

3/4/5 spec.

32.

Ingrida Antanaitienė

Socialinė pedagogė

Socialinio pedagogo metodininko

I/II/III SĮU

33.

Violeta Aleknė

Auklėtoja

Vyr. spec. pedagogo  (auklėtojo)

 

34.

Alytė Čaprockienė

Auklėtoja

Vyr. spec. pedagogo (auklėtojo)

 

35.

Kristina Šarlauskienė

Auklėtoja

Auklėtojo

 

36.

Erika Miškinienė

Auklėtoja

Auklėtojo

 

37.

Svetlana Poliakova

Auklėtoja

Vyr. spec. pedagogo

 

38.

Diana Skukauskienė

Auklėtoja Auklėtojo  

39.

Jurgita Daukšienė

Auklėtoja

Auklėtojo

 

Mokytojo padėjėjai
1.

Simona Žvirblė

Mokytojo padėjėja    
2.

Milda Žilienė

Mokytojo padėjėja    
3.

Birutė Baronienė

Mokytojo padėjėja    
4.

Silvija Vekelienė

Mokytojo padėjėja    
5.

Gustė Cimbalistaitė

Mokytojo padėjėja    
6.

Irena Buivydienė

Mokytojo padėjėja    
7.

Kornelija Tautkutė

Mokytojo padėjėja    
8.

Gabrielė Bartkutė

Mokytojo padėjėja    
9.

Rita Klovienė

Mokytojo padėjėja    
10.

Gustė Cimbalistaitė

Mokytojo padėjėja    

 

Atnaujinta: 2023-03-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pirmų klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.10 - 8.45
 • 2. 9.05 - 9.40
 • 3. 10.00 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.30
 • 5. 12.15 - 12.50
Kitų klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 - 08.55
 • 2. 09.05 - 09.50
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00