Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos narių sąrašas 2021–2022 m. m.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos taryboje

Petras Leikauskas Direktorius

Pirmininkas

Rasa Ramanauskienė Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja Sekretorė
Kristina Raščiuvienė Neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja Narė
Birutė Krasuckienė Ugdymo skyriaus vedėja Narė
Reda Kablienė Auklėtoja Narė
Rasa Asminavičienė Mokytoja Narė
Aušra Gabrėnienė Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyresnioji specialistė Narė

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos funkcijos:

Skatina mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus tobulinti savo kompetencijas, sudaro sąlygas mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams siekti karjeros ir įgyti  kompetencijas ir praktinę veiklą atitinkančią kvalifikacinę kategoriją.

Atnaujinta: 2022-05-09
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pirmų klasių pamokų laikas
2. 8.55 - 9.30
 • 1. 8.00 - 8.35
 • 2. 8.55 - 9.30
 • 3. 9.50 - 10.25
 • 4. 10.50 - 11.25
 • 5. 12.10 - 12.45
Kitų klasių pamokų laikas
2. 08.55 - 09.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.10 - 14.55