Lavinamųjų klasių tvarkaraštis 2021-2022

Nematote visos lentelės? Spauskite ant tvarkaraščio ir naudokitės klaviatūros mygtuku "dešinėn" arba slinkite su pirštu, jei naudojate mobilų telefoną.

1-10 lavinamosios klasės 

Klasė Mokytojas P Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 1/2 Olga Venislovienė 1 Komunikacinė veikla Komunikacinė veikla Komunikacinė veikla Pažintinė veikla Komunikacinė veikla
2 Orientacinė veikla Orientacinė veikla Orientacinė veikla Dorinis ugdymas (tikyba) Pažintinė veikla
3 Gydomoji kūno kultūra Fizinis ugdymas Gydomoji kūno kultūra Fizinė veikla Informacinių kom. technologijų ug.
4 Meninė veikla (dailė) Pažintinė veikla Kūrybinė veikla Meninė veikla (technologijos) Meninė veikla (muzika)
3/4 Sigita Indriekienė 1 Komunikacinė veikla Orientacinė veikla Orientacinė veikla Orientacinė veikla Pažintinė veikla
2 Meninė veikla(dailė) Komunikacinė veikla veikla Komunikacinė veikla Komunikacinė veikla Fizinis ugdymas
3 Gydomoji kūno kultūra Meninė veikla (muzika) Pažintinė veikla Kūrybinė veikla Meninė veikla (technologijos)
4 Pažintinė veikla Dorinis ugdymas (tikyba) Gydomoji kūno kultūra Fizinis ugdymas Informacinių kom. technologijų ug.
5 Rasa Asminavičienė 1 Socializacijos veikla Komunikacinė veikla Komunikacinė veikla Komunikacinė veikla Pažintinė veikla
2 Gydomoji kūno kultūra Komunikacinė veikla Gydomoji kūno kultūra Orientacinė veikla Informacinės technologijs
3 Komunikacinė veikla Dorinis ugdymas (tikyba) Orientacinė veikla Fizinė veikla Meninė veikla(dailė)
4 Meninė veikla(dailė) Meninė veikla (muzika) Pažintinė veikla Pažintinė veikla Fiziniė veikla
5   Meninė veikla (technologijos) Meninė veikla (technologijos)    
4/6 Jovita Matkevičienė 1 Komunikacinė veikla Komunikacinė veikla Komunikacinė veikla Komunikacinė veikla Orientacinė veikla
2 Orietacinė veikla Fizinis veikla Pažintinė veikla Fizinė veikla Pažintinė veikla
3 Pažintinė veikla Meninė veikla (dailė) Orientacinė veikla Meninė veikla (technologijos) Socializacijos veikla
4 Dorinis ugdymas (tikyba) Gydomoji kūno kultūra Meninė veikla (dailė) Meninė veikla (technologijos) Gydomoji kūno kultūra
5   Informacinės technologijos   Meninė veikla(muzika)  
7 Jurgita Makarovienė 1 Pažintinė veikla Orientacinė veikla Komunikacinė veikla Komunikacinė veikla Meninė veikla(muzika)
2 Komunikacinė veikla Komunikacinė veikla Meninė veikla(technologijos) Fizinė veikla Fizinė veikla
3 Meninė veikla(dailė) Pažintinė veikla Meninė veikla(technologijos) Orientacinė veikla Orientacinė veikla
4 Gydomoji kūno kultūra Informacinės technologijos Fizinė veikla Gydomoji kūno kultūra Gydomoji kūno kultūra
5   Dorinis ugdymas(tikyba) Socializacijos veikla    
6/8 Rimantė Užusienienė 1 Gydomoji kūno kultūra Dorinis ugdymas (tikyba) Komunikacinė veikla Gydomoji kūno kultūra Orientacinė veikla
2 Meninė veikla(muzika) Komunikacinė veikla Informacinės technologijos Komunikacinė veikla Pažintinė veikla
3 Orientacinė veikla Pažintinė veikla Orientacinė veikla Fizinė veikla Socializacijos veikla
4 Kominikacinė veikla Fizinė veikla Pažintinė veikla Meninė veikla(technologijos) Meninė veikla (dailė)
5   Meninė veikla(dailė) Meninė veikla (technologijos)    
9/10 Daiva Kubiliūtė 1 Komunikacinė veikla Orientacinė veikla Dorinis ugdymas (tikyba) Pažintinė veikla Pžintinė veikla
2 Gydomoji kūno kultūra Komunikacinė veikla Fizinė veikla Komunikacinė veikla Socializacijos veikla
3 Orientacinė veikla Informacinės technologijos Komunikacinė veikla Orientacinė veikla Meninė veikla (technologijos)
4 Pažintinė veikla Meninėveikla(dailė) Meninė veikla(dailė) Fizinė veikla Meninė veikla (technologijos)
5 Meninė veikla(dailė) Gydomoji kūno kultūra      
10 Rasa Kriaupienė 1 Pažintinė veikla Orientacinė veikla Orientacinė veikla Orientacinė veikla Komunikacinė veikla
2 Meninė veikla(dailė) Komunikacinė veikla Meninė veikla(dailė) Komunikacinė veikla Fizinė veikla
3 Komunikacinė veikla Fizinė veikla Pažintinė veikla Pažintinė veikla Meninė veikla(muzika)
4 Gydomoji kūno kultūra Meninė veikla(technologijos) Dorinis ugdymas (tikyba) Informacinės technologijos Socializacijos veikla
5   Meninė veikla(technologijos) Gydomoji kūno kultūra    
               

 

1-4 pradinės klasės

Klasė Mokytojas P Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
3/4 Reda Kablienė 1 Pasaulio pažinimas Matematika Lietuvių kalba Matematika Matematika
2 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Meninė veikla(muzika) Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba
3 Dorinis ugdymas(tikyba) Lietuvių kalba Informacinės technologijos Lietuvių kalba Meninė veikla(dailė)
4 Matematika Fizinis ugdymas Matematika Lietuvių kalba Klasės valandėlė
5 Fizinis ugdymas Meninis ugdymas (dailė) Fizinis ugdymas Meninė veikla(technologijos)  
6          
2/3/4 Dalia Židonienė 1 Klasės valandėlė Matematika Matematika Matematika Matematika
2 Matematika Informacinės technologijos Lietuvių kalba Lietuvių kalba Meninis ugdymas(dailė)
3 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Meninis ugdymas(technologijos)
4 Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas Pasaulio pažinimas Meninė veikla(šokis) Meninis ugdymas(muzika)
5 Dorinis ugdymas(tikyba) Fizinis ugdymas Fizinis ugdymas Fizinis ugdymas  
6          

I-III socialinių įgūdžių ugdymo klasės

Klasė Mokytojas P Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
I/II Rasa Kašponienė 1  Klasės valandėlė Komunikacinė veikla Komunikacinė veikla Fizinė veikla Buities kultūra/savitvarka
2 Namų ruoša/namų ūkio darbai Fizinė veikla Buities kultūra/savitvarka Komunikacinė veikla Buities kultūra/savitvarka ar technologijos
3 Namų ruoša/namų ūkio darbai Orientacinė veikla Buities kultūra/savitvarka Pažintinė veikla Fizinė veikla
4 Pažintinė veikla Informacinės technologijos Informacinės technologijos) Orientacinė veikla Namų ruoša/namų ūkio darbai
5 Meninė veikla ar technologijos Meninio ugdymo veikla(muzika) Pažinties su profesijomis veikla Dorinis ugdymas (tikyba) Namų ruoša/namų ūkio darbai
6 Meninė veikla ar technoligijos        
I/III Dalia Dagienė 1 Pažintinė veikla Orientacinė veikla Meninio ugdymo veikla(muzika) Komunikacinė veikla Namų ruoša/namų ūkio darbai
2 Komunikacinė veikla Komunikacinė veikla Informacinės technologijos) Orientacinė veikla Meninė veikla ar technologijos
3 Buities kultūra/savitvarka Technologinė veikla(keramika) Dorinis ugdymas(tikyba) Buities kultūra /savitvarka Meninė veikla ar technologijos
4 Klasės valandėlė Namų ruoša/namų ūkio darbai Pažintinė veikla Buities kultūra /savitvarka Fizinė veikla
5 Fizinė vekla Buities kultūra/savitvarka Namų ruoša/namų ūkio darbai Fizinė veikla Sesomotorikos veikla