Mokytojai

Pedagogų sąrašas 2021–2022 m.m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos, dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

Vadovavimas klasei

1.

Petras Leikauskas

Direktorius

Istorijos mokytojas

Vyr. spec. pedagogo (istorijos)

 

2.

Birutė Krasuckienė

Ugdymo skyriaus vedėja

Geografijos mokytoja

Vyr. spec. pedagogo

 

3.

Kristina Raščiuvienė

Neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja

Informacinių technologijų mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

 

4.

Rasa Ramanauskienė

Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja,

Informacinių technologijų mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

 

5.

Gaiva Abromavičienė

Istorijos, pilietiškumo pagrindų,

matematikos, socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja

Vyr. spec. pedagogo

6/7 spec.  

6.

Rasa Asminavičienė

Lavinamosios klasės mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

5 lav. 

7.

Laima Baliūnienė

Lietuvių k., matematikos, biologijos mokytoja

Vyr. spec. pedagogo

9 spec.

8.

Kristina Baltramaitytė

Neformaliojo švietimo mokytoja

Mokytojo

 

9.

Leonora Buitvydienė

Technologijų mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

 

10.

Kristina Butkūnienė

Socialinių įgūdžių ugdymo mokytoja

Technologinės karjeros ugdymo mokytoja

Vyr. spec. pedagogo

I/II/III SĮU

11.

Dalia Dagienė

Socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja

Vyr. spec. pedagogo

I/III SĮU

12.

Sigita Indriekienė

Lavinamosios klasės mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

3/4 lav.

13.

Reda Kablienė

Pradinių klasių mokytoja, auklėtoja

Vyr. spec. pedagogo

3/4 spec.

14.

Birutė Kaminskienė

Fizinio ugdymo mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

 

15.

Ligita Kliukienė

Lietuvių k., dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

10 spec.

16.

Rasa Kriaupienė

Lavinamosios klasės mokytoja

Vyr. spec. pedagogo

10 lav.

17.

Daiva Kubiliūtė

Lavinamosios klasės mokytoja

Vyr. spec. pedagogo

9/10 lav.

18.

Rasa Kašponienė

Muzikos, meninės veiklos mokytoja

Vyr. spec. pedagogo (muzikos)

I/II SĮU

19.

Jurgita Makarovienė

Dailės, lavinamosios klasės mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

7 lav.

20.

Lina Markuckienė

Specialiosios klasės mokytoja

Vyr. spec. pedagogo

5 spec.
 

21.

Jovita Matkevičienė

Lavinamosios klasės mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

4/6 lav.

22.

Artūras Mažeika

Atletikos, fizinio ugdymo mokytojas

Spec. pedagogo metodininko

 

23.

Danguolė Oksienė

Matematikos, orientacinės veiklos mokytoja

Vyr. spec. pedagogo

 

24.

Kristina Palivonė

Neformaliojo švietimo mokytoja

Mokytojo

 

25.

Kristina Požėlienė

Fizinio ugdymo mokytoja, auklėtoja

Vyr. spec. pedagogo

 

26.

Jonas Rabačiauskas

Technologijų mokytojas

Vyr. spec. pedagogo

 

27.

Janina Ragažinskaitė

Biologijos, socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja

Vyr. spec. pedagogo

 

28.

Ineta Šukienė

Informacinių technologijų mokytoja, auklėtoja

Vyr. spec. pedagogo

 

29.

Diana Trinkūnienė

Lietuvių k., užsienio k. (anglų) mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

8 spec.

30.

Rimantė Užusienienė

Lavinamosios klasės mokytoja

Spec. pedagogo

6/8 lav.

31.

Olga Venislovienė

Lietuvių k., lavinamosios klasės mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

1/2 lav.

32.

Dalia Židonienė

Pradinių klasių mokytoja

Spec. pedagogo metodininko

2/3/4 spec.

33.

Ingrida Antanaitienė

Socialinė pedagogė

Socialinio pedagogo metodininko

I/II/III SĮU

34.

Violeta Aleknė

Auklėtoja

Vyr. spec. pedagogo  (auklėtojo)

 

35.

Alytė Čaprockienė

Auklėtoja

Vyr. spec. pedagogo (auklėtojo)

 

36.

Kristina Šarlauskienė

Auklėtoja

Auklėtojo

 

37.

Adolfas Dilka

Auklėtojas

Vyr. spec. pedagogo

 

38.

Erika Miškinienė

Auklėtoja

Auklėtojo

 

39.

Svetlana Poliakova

Auklėtoja

Vyr. spec. pedagogo

 

40.

Diana Skukauskienė

Auklėtoja Auklėtojo  

41.

Jurgita Daukšienė

Auklėtoja

Auklėtojo

 

Mokytojo padėjėjai
1.

Martyna Daukšienė

Mokytojo padėjėja    
2.

Milda Žilienė

Mokytojo padėjėja    
3.

Birutė Baronienė

Mokytojo padėjėja    
4.

Vaida Jurskienė

Mokytojo padėjėja    
5.

Gustė Cimbalistaitė

Mokytojo padėjėja    
6.

Irena Buivydienė

Mokytojo padėjėja    
7.

Ingrida Teresienė

Mokytojo padėjėja    
8.

Gabrielė Bartkutė

Mokytojo padėjėja    
9.

Rita Klovienė

Mokytojo padėjėja    
10.

Vita Šližaitė

Vaiko priežiūros darbuotoja    

 

Atnaujinta: 2022-06-20
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pirmų klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.35
 • 2. 8.55 - 9.30
 • 3. 9.50 - 10.25
 • 4. 10.50 - 11.25
 • 5. 12.10 - 12.45
Kitų klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.10 - 14.55