Ugdymas karjerai

KARJERA

Tai įvairių socialiai reikšmingų žmogaus vaidmenų seka, kylanti iš darbo, mokymosi, saviraiškos ir laisvalaikio veiklų bei apimanti asmens profesinį gyvenimą, darbo vietas, pareigas ir pasiekimus.

TIKSLAS

Ugdymo karjerai programos tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ir / ar darbinę veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

KOORDINATORIAI

Neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja Kristina Raščiuvienė, švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja Rasa Ramanauskienė. 

KOMANDOS NARIAI

Socialinė pedagogė Ingrida Antanaitienė, auklėtoja Kristina Požėlienė, mokytoja Ligita Kliukienė, mokytoja Asta Kriščiūnienė.

KONTAKTAI

Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras, 313 kab.

Tel. 8 45 582593.

PROFESINĖS MOKYKLOS

Alytaus dailiųjų amatų mokykla - http://www.amatai.lt/

Druskininkų amatų mokykla - http://www.dam.lt/

Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla - http://www.zum.kaisiadorys.lm.lt/

Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, Reabilitacinis profesinio rengimo skyrius - http://www.profcentras.lt/

Panevėžio paslaugų ir prekybos verslo mokykla - http://www.pppvm.lt/index.php

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras - http://www.rtvmc.lt/news.php

Šiaulių profesinio rengimo centro Statybos ir mechanikos skyrius - http://sms.sprc.lt/index.php?mechanikos-sektorius

Šiaulių profesinio rengimo centro Technologijų skyrius - http://ekstranetas.sprc.lt/

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų rengimo centras - http://www.pvdprc.lt/

STOJIMO Į PROFESINES MOKYKLAS TVARKA

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BE5614A2668F

GYVENIMO APRAŠYMO (CV) PAVYZDYS

http://europass.lt/dokumentai/europass-cv

DARBO IEŠKA

http://www.cv.lt/index.do

http://www.cvbankas.lt/darbo-skelbimai

http://www.cvmarket.lt/

http://www.cvonline.lt/

http://www.ldb.lt/LDBPortal/Pages/ServicesForEmployees.aspx

http://www.manager.lt/