Įsivertinimas

Vadovaujantis Švietimo ministerijos nuostatomis 2016-2017 m. m. didžiausias dėmesys skiriamas pamokos kokybės gerinimui. Atsižvelgiant į tai, pasirinkta ir patvirtinta įsivertinimo sritis Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centre  „Ugdymas ir mokymasis“.

„Ugdymo ir mokymosi“ srities savęs vertinimo tikslas – padėti nustatyti centre vykstančio ugdymo ir mokymosi ypatumus, kurie leistų informuoti centro bendruomenę apie centro pagrindinių funkcijų įgyvendinimą ir jos veiklos kokybę, taip pat suteiktų  informaciją, leidžiančią tobulinti savo veiklą.

Įsivertinimas padeda:

 • atpažinti nusistovėjusios tvarkos stipriąsias ir silpnąsias vietas,
 • sumažinti netikrumą dėl savo veiklos efektyvumo,
 • sužinoti, kas yra veiksminga,
 • gauti patvirtinimą, kad naudojama praktika yra vykusi,
 • įžvelgti poreikį veikti ir imtis pokyčių,
 • keisti požiūrį ir pripažinti tai, kaip centrą ir pamokas mato mokiniai ir jų tėvai,
 • dokumentuoti patirtį ir padaryti ją prieinamą kitiems,
 • pasinaudoti atgaliniu ryšiu savo mokymuisi,
 • efektyviai panaudoti ribotus išteklius,
 • įžvelgti naujų savo veiklos ir profesijos perspektyvų,
 • patikimai pagrįsti darbo planavimą ir sprendimų priėmimą,
 • padėti pagrindus susitarimams dėl bendrų tikslų,
 • pateikti ataskaitą apie pasiektus tikslus, savų ir pripažintų išorinių kokybės reikalavimų įvykdymą.

Vertinimo metodai: anketinė apklausa raštu, pamokų stebėjimas. Vertinimas susidės iš penkių etapų,  kurie apims devynis žingsnius:

 

 • vertinimo srities apibrėžimas (1 žingsnis) – rugpjūčio mėn.
 • vertinimo koncepcijos kūrimas (2–5 žingsniai) – rugsėjo, spalio mėn.
 • instrumentų kūrimas (6 žingsnis) – spalio, lapkričio mėn.
 • vertinimo atlikimas (7 žingsnis) – lapkričio mėn. 

          -Mokinių tėvų anketinė apklausa – nuo lapkričio 14 d. iki lapkričio 29 d. Tėvų apklausos rezultatai

          -Mokytojų anketinė apklausa – nuo lapkričio 14 d. iki lapkričio 18 d. Mokytojų apklausos rezultatai

          -Pamokų stebėjimas – nuo lapkričio 21 d. iki  gruodžio 2 d. Pamokų stebėjimo analizė

 • analizė ir priemonių planavimas (8 ir 9 žingsniai) – gruodžio mėn. 5d. - 23 d.

 Įsivertinimo rekomendacijos

Centro veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė:

Vadovas:      Petras Leikauskas, direktorius.   

Nariai:           Kristina Raščiuvienė, neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja,

                      Rasa Ramanauskienė, švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja,

                      Birutė Krasuckienė, ugdymo skyriaus vedėja,

                      Rasa Asminavičienė, mokytoja,

                      Laimutė Tautkevičienė, logopedė,

                      Asta Kriščiūnienė, mokytoja,

                      Diana Trinkūnienė, mokytoja konsultantė,

                      Rūta Rumbutienė, auklėtoja.

Veiklos kokybės įsivertinimas atliktas http://www.iqesonline.lt platformoje.