Parama

 Jūs galite paremti centrą, nepatirdami nuostolio. Tai leidžia Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3 dalies nuostata. Prašytume pervesti Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centrui 2% metinio pajamų mokesčio. Paramos gavėjo kodas  190984151.

Formą galite rasti čia: Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms, formos Nr. 16 FR0512 v.2

           Dėkojame už jūsų paramą.