Parama

Nuoširdžiai dėkojame visiems už suteiktą finansinę paramą Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centrui. Jūsų parama yra labai vertinga mūsų įstaigai. 

Jūs galite paremti centrą nepatirdami nuostolio. Tai leidžia Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3 dalies nuostata. Prašytume pervesti Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centrui 2% metinio pajamų mokesčio. Paramos gavėjo kodas  190984151.

Formą galite rasti čia: Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms, formos Nr. 16 FR0512 v.2

           Dėkojame už jūsų paramą ir gerumą!