Kontaktai

Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras

Kranto g. 18, LT-35173 Panevėžys

Tel./faks. 8 45 582593

Kodas 190984151

El. paštas  

A. s. LT497300010002384404,  AB bankas „Swedbank“.

 

ADMINISTRACIJA:

Direktorius Petras Leikauskas

II vadybinė kategorija

Tel. 8 45 582593

El. paštas  

 

Ugdymo skyrius

Vedėja Birutė Krasuckienė

II vadybinė kategorija

Tel. 8 45 582594

El. paštas  

 

Neformaliojo ugdymo skyrius

Vedėja Kristina Raščiuvienė

II vadybinė kategorija

Tel. 8 45 582596

El. paštas  

 

Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyrius

Vedėja Rasa Ramanauskienė

II vadybinė kategorija

Tel. 8 45 582596

El. paštas  

 

Švietimo aprūpinimo skyrius

Vedėja Aldona Jasinevičienė

Tel. 8 45 463840

El. paštas  

 

Vyr. buhalterė Daiva Prakapienė

Tel. 8 45 582595

El. paštas  

Buhalterė Inga Repšienė

Tel. 8 45 582595

El. paštas  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Švietimo pagalbos specialistai

 

Eil.    Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1

Ingrida Antanaitienė

Socialinė pedagogė

Vyr. socialinis pedagogas

2

Norvilė Sučylaitė

Psichologo asistentė

Psichologas

3

Diana Trinkūnienė

Logopedė, mokytoja konsultantė

Specialusis pedagogas metodininkas

4

Artūras Mažeika

Mokytojas konsultantas

Specialusis pedagogas metodininkas

5

Sigita Indriekienė

Mokytoja konsultantė

Specialusis pedagogas metodininkas

6

Laimutė Tautkevičienė

Logopedė, mokytoja konsultantė

Logopedas metodininkas

8

Jovita Matkevičienė

Logopedė

Specialusis pedagogas metodininkas

9

Rasa Asminavičienė

Logopedė, mokytoja konsultantė

Specialusis pedagogas metodininkas

10

Rima Makočiūnaitė

Logopedė

Specialusis pedagogas metodininkas

Mokytojai 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja klasei, dalykas

1

Gaiva Abromavičienė

vyr. spec. pedagogas (istorija)

II/ III soc. įg. ugd. kl., istorija, matematika

2

Rasa Asminavičienė

spec. pedagogas metodininkas

1 lav. kl.

3

Laima Baliūnienė

vyr. spec. pedagogas

5 spec. kl. 6/8 lav. kl.

4

Leonora Buitvydienė

spec. pedagogas metodininkas

technologijos

5

Kristina Butkūnienė

vyr. spec. pedagogas

technologijos

6

Dalia Dagienė

vyr. spec. pedagogas

I/II/III soc. įg. ugd. kl.

7

Sigita Indriekienė

spec. pedagogas metodininkas

9/10 lav.kl.

8

Elona Karoblytė

kultūros - švietimo darbuotojo, klubinio darbo organizatoriaus metodininko kvalifikacija

būrelio (teatro studija) vadovė

9

Ligita Kliukienė

spec. pedagogas metodininkas

6/7 spec. kl., tikyba, lietuvių k.

10

Rasa Kriaupienė

vyr. spec. pedagogas

6/7 lav. kl.

11 

Asta Kriščiūnienė

vyr. spec. pedagogas (auklėtojas)

10 spec. kl., lietuvių k.,biologija

12

Daiva Kubiliūtė

vyr. spec. pedagogas (lavinamųjų klasių)

5/6 lav. kl.

13

Rasa Macelienė

vyr. spec. pedagogas (muzika)

8/9 spec.kl., muzika

14

Jurgita Makarovienė

spec. pedagogas metodininkas

 3 lav. kl.

15

Rima Makočiūnaitė

spec. pedagogas ekspertas

 2/4 lav. kl.

16

Danguolė Matiliūnienė

spec. pedagogas metodininkas

gamta ir žmogus,  biologija, lietuvių k.

17

Jovita Matkevičienė

spec. pedagogas metodininkas

2 lav. kl.

18

Artūras Mažeika

spec. pedagogas metodininkas

 kūno kultūra, gydomoji kūno kultūra

19

Danguolė Oksienė

vyr. spec. pedagogas

10 spec.kl., matematika, kūno kultūra

20

 Kristina Palivonė

 mokytoja

 neformalus švietimas

21

Jonas Rabačiauskas

vyr. spec. pedagogas

 I/III soc. įg. ugd. kl., technologijos

22

 Janina Ragažinskaitė

vyr. spec. pedagogas

I/III soc. įg. kl. 

23

Diana Trinkūnienė

spec. pedagogas metodininkas

7 spec. kl., anglų k., matematika

24

Olga Venislovienė

spec. pedagogas metodininkas

8 lav. kl.

25

Birutė Kaminskienė

spec. pedagogas metodininkas (gydomoji kūno kultūra)

gydomoji kūno kultūra

26

Zita Zabitienė

spec. pedagogas metodininkas

dailė, lietuvių k.

27

Dalia Židonienė

vyr. spec. pedagogas

1/2/3/4 spec. kl.

28

 Reda Kablienė

vyr. spec. pedagogas

I/II/III soc. įg. kl., lietuvių k.

29

 Ineta Šukienė

  vyr. spec. pedagogas

informac. technologijos

30

 Kristina Požėlienė

  spec. pedagogas

 gydomoji kūno kultūra

31

Rūta Rumbutienė

 vyr. spec. pedagogas

buities kultūra, namų ūkio darbai

Auklėtojai 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Kvalifikacinė kategorija

Šeimyna

1

Violeta Aleknaitė

vyr. spec. pedagogas (auklėtojas)

Aitvarai

2

Alytė Čaprockienė

vyr. spec. pedagogas (auklėtojas)

Linksmuoliai

3

Palma Davainytė

vyr. spec. pedagogas

Kodėlčiukai

4

Adolfas Dilka

vyr. spec. pedagogas

Ąžuoliukai

5

Reda Kablienė

vyr. spec. pedagogas

Linksmuoliai

6

Birutė Karzaitė-Živelė

spec. pedagogas

Aitvarai

7

Lina Markuckienė

vyr. spec. pedagogas (auklėtojas)

Kodėlčiukai

8

Svetlana Poliakova

vyr. spec. pedagogas 

Svajokliai

9

Ineta Šukienė

vyr. spec. pedagogas (auklėtojas)

Svajokliai

     10

Kristina Požėlienė

spec. pedagogas 

Ąžuoliukai

     11

 Ingrida Antanaitienė

 vyr. soc. pedagogas

 6 grupė

Mokytojų padėjėjai

Eil.    Nr.

Vardas, pavardė

Klasė

Pailginta grupė

1

Martyna Daukšienė

1/2/3/4 spec.

6 pailg. gr.

2

Irena Buivydienė

6/7 lav.

4 pailg. gr., padėjėja mokinių pavėžėjimui ryte

3

Aušra Šablinskienė

1 lav.

3 pailg. gr., padėjėja mokinių pavėžėjimui po pietų

4

Toma Žalienė

9/10 lav.

5 pailg. gr., 

5

Ingrida Teresienė

3 lav.

3 pailg. gr.

6

Jurgita Daukšienė

3 lav.

1 pailg. gr.

7

Erika Mikšienė

II SĮU

8

Birutė Baronienė

2/4 lav.

2 pailg.

9.

Diana Skukauskienė

5/6 lav.