Veikla

* Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro biblioteka įkurta 1953 metais (tuometinė Pagalbinė mokykla – internatas).

* 2014 m. biblioteka atnaujinta.

* Biblioteka teikia pirmenybę mokinių ir mokytojų mokslo, informacijos, bei pažintinių poreikių tenkinimui. 

* Bibliotekos fonde sukaupta ir saugoma apie 5500 knygų. Tai grožinė, mokomoji, metodinė, populiarioji literatūra.

* Mokiniai aprūpinti visais būtinais vadovėliais. Šiuo metu vadovėlių fondą sudaro apie 4000 egzempliorių.

* Skaitykloje mokiniai ir mokytojai turi galimybę naudotis internetu, knygų ir periodinių leidinių fondais.

* Lankytojų dėmesiui bibliotekoje ir skaitykloje nuolat atnaujinamos knygų parodos, propaguojančios kultūrą, mokslą, ugdančios meilę knygai ir skaitymui.