Specialiųjų ugdymo(si) priemonių ir edukacinių aplinkų pristatymas „Jūratės“ ir „Nykštuko“ lopšelių - darželių pedagogėms