Kultūrinė – pilietinė veikla „Pažink senąjį žemyną“